Ordförande i SMKR har skickat en julhälsning 2020

Anders Emanuelsson har skickat en julhälsning till alla kamratföreningar som är anslutna till SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Ni hittar julhälsning under menyn: Organisation/SMKR/ OrdförandesSMKRs  julhälsning 2020