Ordförande har ordet nr 3 

Ni hittar brevet från ordförande om ni klickar på länken ovan.