Ordförande har ordet


Så här på 2017 års sista självande dagar så kan det vara på sin plats att se tillbaka på verksamhetsåret 2017 i Flottiljområdets Kamrat- och veteranförening.
Vad har hänt i föreningen under året?
Årskrönikor brukar presenteras så här års på en mängd olika områden så som sport, nyheter, kulturaktiviteter, film, katastrofer under året m m.
Här kommer vår egen lilla årskrönika som avhandlar lite mer lokala händelser i föreningen.


Detta är min första årskrönika i kamratföreningens regi då jag hade förmånen att bli vald till Kamratföreningens ordförande på årsmötet den 8 mars 2017.

Tyvärr har vi fått några avhopp från den valda styrelsen under året. Detta har naturligtvis påverkat vad vi kan göra då färre i styrelsen skall göra mera. Vi har delvis kunnat motverka avhoppen genom att vi efter ett upprop till alla medlemmar fått två av våra medlemmar att ställa sina tjänster till förfogande. Styrelsen beslöt att adjungera dem till styrelsen.

Det första steg som styrelsen beslöt var att få ordning på de sociala medierna samt E-posten. Ordförande fick i uppgift att säkerställa att föreningen fick upp en hemsida där vi kunde förse alla våra medlemmar med aktuell föreningsinformation.

Följande sociala medier hittar ni Kamratföreningen på:
- vår hemsida; www.flottiljomradetskamratforening.se  
- vårt Facebookskonto och Twitterkonto kommer ni åt från hemsidans högra hörn. Tryck på symbolerna så kommer ni till kontona

Första numret av Kamratbladet 2017 skulle ges ut före sommaren så ett intensivt arbete i redaktionskommittén pågick under våren. Det andra numret av Kamratbladet gavs ut i december 2017.

I juni så företogs den årliga föreningsresan. I år gick färden till Volvo bilmuseum i Göteborg. Under Bengt Åke Anderssons ledning så reste 10 medlemmar med buss mot Göteborg. Det blev en lyckad resa där tid även gavs att berätta gamla minnen för varandra under resans färd.

Vi uppmärksammade ännu en gång haveriet på Kullaberg då en del av släktingar och anhöriga ej kunde närvar 2016. På plats på Kullaberg genomfördes en lite ceremoni med tal från mig, musik från Ängelholms Hemvärnsmusikkår samt överflygning av 2 Jas 39 Gripen för att hedra sina bortgångna flygkamrater. Därefter gavs de som ville en möjlighet att besöka haveriplatsen. Ceremonin avslutades med kaffe på Kullen sfyr.

I oktober så genomförde vi en traditionsenlig filmafton med visning av filmerna "Landa var ni kan" och "F 14 bedriver vinterövning på Orsa sjön". Vi var 10 stycken som hösammat kallelsen till filmafton. Detaljer kan läsas på hemsidan.

I slutet på november så föreläste en av våra egna medlemmar Karl Olof Edman om sin tid som FN soldat under missionen i Kongo. Rubriken på föredraget var ”Med F22 och J29 i Kongo”. Föredraget var mycket uppskattat av det 15-talet medlemmar som sökt sig till klubblokalen för att lyssna på Karl Olof. Detaljer om detta kan läsas på hemsidan.

Under sommaren, juni -15-18, så var Kamratföreningarna i Halmstad under SMKRs ledning ansvarig för Nordiskt Kamratföreningsmöte. Ett digert program var framtaget med besök på Lv 6, FMTS, F 10 museet i Ängelholm, Halmstad Kommun och länsstyrelse besök på korvett i Halmstads hamn samt naturligtvis ett härligt umgänge över kamratföreningsgränserna.

Styrelsen har också varit representerat på följande centrala och regionala arrangemang;
- Flygvapnets ordförandekonferens, SMKR konferens i Enköping, regionkonferensen i Göteborg med SMKR
- Deltagit på veterandagen lokalt i Halmstad
- Adventskaffe i Halmstads garnison, julavslut med FMTS, examensceremoni med Specialistofficerskurs 2016/17 på FMTS

Under året har vår museikommitté träffats på onsdagar för att vårda förbandens traditioner. De gör ett utmärkt arbete med att ta tillvara museiprylar samt katalogisera och ställa ut saker i vårt lilla museum under matsalen.

Jag har som ordförande samverkat med värdförbandet FMTS och deras olika representanter vid ett par tillfällen. Vår verksamhet möter stor förståelse av förbandsledningen och vi får ett gott stöd därifrån.

Vi har starta en sista översyn av vad vi kan göra med att få ordning på vår A32 på pinne inne på flottiljområdet.

I slutet på året så har vi lagt fast en verksamhetsplan för 2018. Vi utökar då vår verksamhet med veteranluncher, pubaftnar och studiebesök.

Verksamheten för 2018 hittar du på vår hemsida under menyn Kalendariet samt på sista sidan i Kamratbladet nr 2 2017.

Jag önskar alla våra medlemmar ett Gott Nytt År samt att vi ses på våra olika arrangemang under 2018. Det finns utrymme för fler att delta.
Hans Hansson
Ordförande