Ordförande har ordet 2018:1

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
 
Tiden går fort. När jag skriver detta så har planeringen för 2018 års årsmöte påbörjats. Ett helt år har snart gått sedan jag tillträdde som ordförande.
 
Det har varit ett år fyllt med olika saker att ta tag i. Under 2018 fortsätter vi i styrelsen att utveckla föreningen och dess aktiviteter.

Läs resten av ordförandebrevet genom att gå in på menyn Organisation/Ordförandebrev 2018:1.