Nytt år rivstartar

Ett nytt verksamhetsår i kamratföreningen tar sin början. På måndag den 8 januari så har kamratföreningens arbetsutskott (Au) ett möte. Avsikten är att förbereda de handlingar som måste fram till årsmötet i mars. 

 Det är en hel del handlingar som skall fram och skickas ut till medlemmarna i god tid enligt stadgarna Följande dokument är under framtagning
- Kallelse till årsmötet
- Agenda för årsmötet
- Verksamhetsberättelse för 2017
- Valberedningens förslag till förtroendeposter i föreningen 
- Verksamhetsplan för 2018
- Budgetförslag för 2018 
- Revisionsrapport 
- Inbjudan till övriga kamratföreningar i Halmstad

Övrigt saker som måste ordnas  för vårt möte inför årsmötet är:
- Boka lokal 
- Boka mäss för middag efter mötet
- Boka in  föredragshållare
- Avtackningar
- Utse nya hedersmedlemmar 

Verksamheten fortsätter veckan därpå, den 15 januari, med en rekryteringsinsats. Kamratföreningen har fått chansen att presentera sig och sin verksamheten inför FMTS personal som har sin uppstartsamling i ve 3. Vi kommer självklart att var där och försöka rekrytera några nya medlemmar till föreningen. Det finns ingen övre gräns för hur många vi kan bli. Vi gör om reryteringsinsatsen den 5 februari då vi besöker MHS-H motsvarande uppstartsamling med personalen.