Minnesstenen flyttad

Nu när A 32 Lansen är borta och pelaren också flyttas så gällde det att hitta en ny plats för minnesstenen för de omkomna flygarna. Efter en del överläggningar så fastställdes att stenen skall flyttas till en plats framför kanslihuset. Just nu pågår iordningställandet av den platsen. På bilden ser man hur platsen kommer att se ut. Blommorna som skalll omge stenen är ännu inte på plats.