Minnesanteckningar från projektmöte nr 7 A32

Minnesanteckningar från nyss genomfört projektmöte hittar ni genom att klicka på länken:
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=123#/