MICKEDALA - byn som blev ett flygfält.

Föredrag "MICKEDALA - byn som blev ett flygfält"

Olle Jensen berättar om hur jordbruksbygden mellan Vapnö kyrka och Söndrum
förvandlades till en militär flygplats, Kungliga Hallands Flygflottilj, F14 som på nytt
har bytt skepnad och idag heter Halmstad City Airport. Du kommer att få se bilder 
som Du aldrig tidigare har sett. 

Tid: 2019-10-16 kl 1800-2000
Plats: Soldathemmet vid Lv 6
Fika: Kan köpas av den enskilde på soldathemmet
Anmäla:n Med namn till info@fkvf.se senaste den14 oktober. Då vi är utanför militärt område behöver inte personnummer anges för inpassering.