Mer om föreningsresan 25 augusti till F17 och Flygdagen

Årets föreningsresa kommer att gå till Flygdagen på Blekinge Flygflottilj F17 den 25/8.
Avresa 0730 från Halmstads Arena, hemkomst ca 1800.

Senaste anmälningsdag 1/8.

Anmälan via mail till info@fkvf.se .

Resan är fri för betalande medlemmar, medföljande kostar 150:- vilken inbetalas på föreningens plusgiro 289950-8 alternativt swisch 123 07 24 344 skriv resa+ert namn
Reseledare från kamratföreningen.
Välkomna