Med J29 i Kongo

Den 23 november kan du som medlem komma och lyssna på Carl-Olof Edman som berättar om sin tid i FN tjänst i Kongo med J29 förbandet.

C-O föredrag börjar kl 1800 och håller på ca 45 minuter. Platsen är under matsalen i kamratföreningens lokal. Efter föredraget så bjuder föreningen på enklare förtäring.

För att att veta hur många som kommer så anmäler ni er på; flygkamrat@spray.se
Ange personnummer och namn så vi kan ordna inpassering . Er anmälan måste vi ha senast den
7 november.