Mötesprotokoll från styrelsemötet 2019-10-09 nu tillgängligt

Minnesanteckningar från mötet hittar ni om ni klickar på länken
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=111#/