Mötesprotokoll från styrelsemötet 2019-08-28 nu tillgängligt

Minnesanteckningar från styrelsemötet hittar ni genom att klicka på länken:
http://www.fkvf.se/organisation/styrelseprotokoll-2019/styrelseprotkoll-2019-08-28-43273235