Möte med styrelsen och Team museet

Coronarestriktionerna håller på att lätta from den 1 oktober. Med anledning av detta så kallas medlemmar i styrelsen och Team museet till ett planeringsmöte på Soldathemmet den 20 september kl 0930-1100. föreningen bjuder på fika.