Kamratföreningen deltar i Flygvapnets kamratföreningsträff i Uppsala

Vart annat år så bjuder Flygvapnet in flygvapnets kamratföreningar till en träff för att orientera om läget i Flygvapnet. Vid detta tillfälle ges kamratföreningarna en möjlighet att utbyta information och värdefulla erfarenheter om respektive kamratförenings verksamhet. Här får man tips om hur man kan utveckla den lokala föreningsverksamheten. Jag återkommer efter mötet, som går den 5-6 mars 2019 på LSS i Uppsala, med mer information. Från föreningen deltar jag själv som ordförande och Thomas Ericsson