KamratBladet nr 2 -2020 på väg till tryckeriet

Korrekturet är nu justerat och tidningen är färdig för att skickas till tryckeriet. Vi räknar med att distribuera tidningen i början på december.