KamratBladet nr 2 2019 i sin slutfas

Just nu så har redaktionskommittén haft sitt sista möte och gått igenom korrekturet för nästa nummer av KamratBladet nr 2 -2019.

På onsdag fattar styrelsen beslut om korrekturet och efter det så går tidningen till tryckeriet för tryckning. Vi räknar med att tidningen finns i era brevlådor i början på december.

Här kommer en lite "teaser"