Inställd aktivitet -PUBafton 12 april 

Tiden för att anmäla sitt deltgande i Mickedalamässförenings PUB afton den 12 april har utgått (2018-04-01).
Inga anmälningar har inkommit till kamratföreningen. Det innbär att kamratföreningen ställer in deltagandet i pubaftonen. Anmälsn måste var inne i god tid så att vi i kamratföreningen kan ordna inpassering för de som avser delta.

Nästa aktivitet är föreläsning den 25 april då vi får lyssna till hur det är att jobba i internationell tjänst i mellanöstern. Anmäl er till den aktivitet före 17 april på vår hemsida. Gå in på menyn Organisation/Kontakt och fyll i namn, personnummer samt aktivitet och tryck på skicka så ordnar vi inpassering. Kamratföreningen bjuder på lättare förtäring efter föredraget.