Frida Stranne föreläser på Lv 6

Föredragscafé. Ni har möjlighet att delta på LV 6 i Lv 6s kamratförenings föredrag med Frida Stranne från Högskolan i Halmstad. Frida är expert på USA och har setts både på TV under presidentvalet i USA samt i lokala tidningar kommenterade det politiska läget i USA.
 
Platsen är Lv 6 aulan
Tid  2019-02-14 kl 1430-1630
 
För att att veta hur många som kommer så anmäler ni er via mail på; info@fkvf.se och ange namn, personnummer samt aktivitet så ordnar vi inpasseringen
Er anmälan måste vi ha senaste den 5 februari