FMTS vapensköld

Vi fortsätter presentationen av vapensköldar med FMTS vapensköld.
FMTS etablerades först 2005 i samband med försvarsbeslutet 2004. FMHS, FörsvarsMaktens Halmstad Skolor, med alla dess enheter uppgick då i det nyetablerade förbandet FörsvarsMaktens Tekniska Skolor (FMTS).
FMTS firade 10 års jubileum 2015.

Svenska: Försvarsmaktens Tekniska Skolas (FMTS) vapen sedan 2007.
Blasonering:I fält av purpur ett stolpvis ställt svärd lagt över ett kugghjul, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona och omgiven av en öppen lagerkrans av guld.
English: Coat of arms of the Försvarsmaktens Tekniska Skola (Armed Forces Technical School), part of the Swedish Armed Forces.