FMTS och MHS-H genomförde vårmiddag 2019-05-04

Kamratföreningen hade förmånen att delta på årets vårmiddag. Ett av inslagen kan vi inte undanhålla från våra medlemmar och det var en fin flyguppvisning i skymningen.