Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) höll stämma i helgen

Då FVRF, en av de frivilliga försvarsorganisationer som finns, genomförde sin stämma i Linköping i helgen så erhöll 2 i styrelsen för Flottiljområdets kamrat-och veteranförening medaljer för deras stöd till FVRFs verksamhet. Ordförande Hans Hansson erhöll FVRFs silvermedalj och Thomas Grevholm MHS-H erhöll FVRFs förtjänstmedalj.