Filmafton om A32 Lansen på soldathemmet Lv 6

 Filmafton.  Med anledning av vårt renoveringsprojekt av A32 Lansen så ägnar vi filmafton åt att titta på gamla filmer om Lansen.  Då vi är på soldathemmet så kan var och en köpa sitt fika där.
Anmälan på info.fkvf.se med namn. Vid för få deltagare ställs filmaftonen in. Om filmafton ställs in så annonseras det på hemsidan.
Var: Soldathemmet Lv 6
Tid: 2019-11-20 kl.1800-2000