Filmafton den 21 november inställd

Nu på onsdag i denna vecka, 2018-11-21, skulle den årliga filmaftonen i kamratföreningens regi gå av stapeln. Då intresset är lågt för att delta i filmafton har styrelsen bestämt att ställa in filmaftonen.