Föredrag

2020-09-24  Hej, Styrelsen har tidigare beslutat att ta upp höstens inplanerade verksamhet för medlemmarna då Corona läget förbättrats.  Trots det förbättrade läget så har vi säkerställt att vi kan genomföra vårt föredrag Corona säkert då vi använder en större lokal än nödvändigt m h t intresse vilket medför att vi kan hålla mer än väl godkänt avstånd mellan deltagarna. Vi sätter gränsen vi 50 personer (så många har vi aldrig varit tidigare) utan siktar på det mer troliga antalet som är ca 25 st i Corona tider. Ni deltar bara om ni anser er fullt friska. Vid minsta lilla symptom på feber, hosta  mm så stanna hemma.

Vår första aktivitet är ett föredrag den 22 oktober kl 1800-2000 då vi har två föreläsare på plats. Anmälan sker på info@fkvf.se senast den 19 oktober. På anmälan skall ni ange om ni avser köpa fika då vi måste förvaras Soldathemmet om antalet då det normalt inte förekommer så stor åtgång en torsdagskväll.

Föreläsare är:
-Magnus Edman VD på Halmstad city Airport berättar om den civila flygstationens utveckling under 75 år.
- Vår andra föreläsare är Sven Scheidenbauer från Ängelholm. Ämnet för Svens föreläsning är "Från original till Frankensteins monster - om synen på museiflygplan”
Mvh
Hans Hansson
Ordf. FljomrKoV