Examensceremoni Specialistofficers-programmet 16/17 vid FMTS

Festiviteterna avlöser varandra. Idag var det dags för Chefen för Försvarsmakten Logistik att agera examensförättare då Specialistofficersprogrammet 16/17 tog sin examen vid FMTS. Jag var som representant för Kamratföreningen inbjuden att övervara examensceremonin.

I vanlig ordning hade FMTS komponerat ett välavvägt program för eleverna, de anhöriga samt förbandsrepresentanterna. Marinens musikklår inledde med samlingsmusik. Efter avlämning till C FMTS så spelade musikkåren FMTS marsch "Tre Hjärtan". Efter ett kort inledningsanförande av C FMTS så spelades en generalsappel och C FMLOG C anlände till kyrkan. Efter sedvanlig avlämning höll C FMLOG C ett tal till de studerande där han berömde dem för alla goda insatser samt hälsade dem välkomna till Försvarsmakten och sina förband.

Korum genomfördes av garnisonspastorn Katarina Bäckelin och psalm 103 "Bereden en väg för Herran" samt psalm 116 "Nu tändas tusen juleljus" sjöngs. Katarina höll också en betraktelse med tema jul kopplat till Jesus födelse.

Sedan vidtog utdelning av utbildningsbevis, utmärkelse till bäste student samt utmärkelse till bäste kamrat. Ni hittar fler bilder på utdelning av utbildningsbevis, m m från exeamensceremonin under menyn Bildgalleri.

Ceremonin i kyrkan avslutades med att Försvarsmaktens marsch  samt nationasången spelades. Efter dessa musikstycken var det dags för militär personal att ilasta bussarna för vidare färd till FMTS/matsalen för en kort gradbeteckningsbytesceremoni. Under tiden fick de anhöriga avnjuta lite mer musik i kyrkan. Då de anhöriga kommit upp till FMTS var det dags för att avnjuta en god exemenslunch.