En deltagares upplevelse


Nordiska mötet, XXXVI, i Halmstad
På trappan vid rådhusets port stod kungarna Kristan IV och Gustav II Adolf till synes väntande på oss närmare 200 delegater från de nordiska länderna. Kungarna hade träffats redan 1619 på det då alldeles nybyggda slottet i Halmstad; Gustav II Adolfs ärende var att gälda den sista delbetalningen av Älvsborgs andra lösen, som vid freden i Knäred 1613 hade bestämts till en miljon riksdaler silvermynt.
Vi hade i vårt logi på Lv 6 på Galgberget stigit upp i ottan och intagit en stärkande frukost samt med musikkårs hjälp hälsat våra nationsflaggor. Vi hade också genomfört en ceremoni med kransnedläggning vid veteranstenen i Norre katts park samt med musikkår marscherat på gruppkolonner genom Norre port till Stora torg.


Vi ankom en halvtimma före utsatt tid, men kommunstyrelsens ordförande Johan Rydén var på plats och välkomnade oss till Halmstad och till det vackra rådhuset i tegel. Rundvandringen i rådhuset blev en verklig konstrunda med Halmstadgruppens och andra framstående konstnärers alster att beskåda. Det blev också tillfälle till provsittning av de 71 fullmäktigestolarna och att lyssna till Johan Rydéns redogörelse för de politiska partiernas balansakter i plenisalen.
På eftermiddagen fick vi på Garnisonsmuseet träffa 91:an Karlsson och alla mustiga befälspersoner i hans närhet. Där fanns också interiörer, vapen och materiel som gott räcker till ytterligare några besök därstädes. På kaserngården fanns utställning av modern krigsmateriel och raska instruktörer som lärde oss allt vi borde veta om utrustningen. På Skedalahed visades luftvärnets utrustning som funnits efter hästanspänningens tid. En lvakan kunde skjuta 120 skott på en minut! I regementets hörsal blev det sedan ett pedagogiskt och intressant föredrag av Lv-skolans stf chef Johan Kämpe om Dagens svenska luftvärn samt luftvärnets utveckling. Lv har två bataljoner och skall skydda, bekämpa, hindra, störa, understödja och luftövervaka. Deras radar täcker samtidigt nästan hela södra Sverige.
Dag två var särskilt nyttig för alla markbundna delegater (armépersonal). I Ängelholms flygmuseum fick vi lära oss att inte bara känna igen alla flygplan från J21 och J29 till JAS 39, utan också vilka prestanda varje plan har. F 10s kamratförenings piloter hade gått man ur huse för att lära oss allt de kunde. Besöket avslutades med avancerad flyguppvisning, som gjorde några besökare alldeles yra.
I Halmstads hamn fick vi en snabbutbildning på korvetten Sundsvall. Besättningens 40 officerare och sjömän lärde oss allt om korvettens kapacitet och beväpning. En svaghet, som vi kanske inte skall nämna, är det egna skyddet mot luftburna robotar. Men den detaljen kan nog komma att avhjälpas så småningom.
Den tredje dagen började på FMTS. All teknisk utbildning inom Försvarsmakten samordnas av Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad. Det gäller även den tekniska utbildning som sker vid andra förband, skolor eller centrum. Skolan ansvarar för att upprätthålla och utveckla insatsförsvarets tekniska bataljon. Stora krav ställs på tekniska officerare under en internationell insats pga att utrustning belastas hårdare och tillgången på reservdelar och verkstäder är sämre än hemma. Officerare, specialistofficerare och civil personal utbildas för alla försvarsgrenar i kurser som varierar i längd mellan ett par dagar och ett helt år. FMTS utbildar också flygtekniker, flygledare och officerare från en rad länder på t.ex. JAS 39 Gripen, helikoptersystem och stridsvagn 122. Skolan stöder även försvarsindustrin med teknisk utbildning i samband med exportaffärer. Vi lärde oss mycket om materielen, men lyckades inte begripa den fullt ut.
På eftermiddagen blev det mottagning och visning av slottet. Kristian IV såg till att slottet byggdes för hans rekreation. Slottet ligger intill Nissan och utanför den gamla stadskärnan. Och tur var det, för på hösten 1619, ett par år efter det slottet var färdigbyggt brann hela staden utom kyrkan och några stenhus ned till grunde. Kristian lät göra en ny stadsplan med bredare gator och i ett rutnät som påminner om Manhattans och Vancouvers.
Samtidigt med FMTS-utbildningen genomfördes på Nyårsåsens övningsfält en landskamp i skytte med pistol och automatkarbin. Tävlingen höll hög klass och blev mycket spännande med särskjutning mellan hela fyra skyttar om silvermedaljen. I slutprotokollet blev det en guld- en silver- och en bronsmedalj till Sverige. Norge tog en guld- och en bronsmedalj och Danmark tog en silvermedalj. I nationstävlingen tog Sverige hem segern och vandringspriset med 360 p. Norge hade 348, Danmark 316 och Finland 212 p.
Varmt tack till förbundets ordförande Anders Emanuelson och hans medarbetare för ett innehållsrikt och ett på ett förnämligt sätt genomfört möte! Nästa nordiska möte äger rum i Elverum, Norge, den 13-16 juni 2019.
Alf Eckerhall
Ordförande i Norra Smålands Regementes
Kamratförening i Stockholm