En av våra medlemmar och Fd. Chef har avlidit


Jag fick idag ett telefonsamtal från Karin Eriksson fru till Fd Chefen för Flygvapnets Officershögskola (1984-1986) och Flygvapnets Halmstadsskolor (1990-1993) Öv. Bo Göte Eriksson. Hon meddelade att Bo Göte avled för tre månader sen. Bo Göte var medlem i Kamratföreningen sen lång tid tillbaka.
 

Bo-Göte Eriksson, född 24 november 1937 i Mo.
 
Bo Göte Eriksson blev fänrik i Flygvapnet 1962. Han befordrades till löjtnant 1964, till kapten 1970, till major 1973, till överstelöjtnant 1977, till överste 1984, och till överste av 1:a graden 1994.
 
Eriksson inledde sin militära karriär i Flygvapnet vid Norrbottens flygbaskår (F 21). Åren 1984–1986 var han chef för Flygvapnets officershögskola i Halmstad. Åren 1986–1990 var han chef för Systemplaneringen vid FMV-F. Åren 1990–1993 var han chef för Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14). Åren 1994–1997 var han flygattaché i Moskva och Minsk. Eriksson lämnade Försvarsmakten 1998.
 
Jag själv hade förmånen att tjänstgöra under Bo Göte både på Flygvapnets Officershögskola samt på Flygvapnets Halmstadsskolor och lärde känna honom som en mycket sympatisk och klok chef.
 
Mina tankar går så här i efterhand till Bo Götes efterlevande. Må han vila i frid.
 
Hans Hansson
Ordförande