Efterarbetet efter renoveringen av A32 Lansen i full gång

För Team A32 Lansen återstår det att återställa allt som vi lånat samt göra klart alla små återstående delprojekt som belysning, informationstavlor vid A32 Lansen m m. Vi har att göra ett tag framöver