Det kom en tidning i mailen

2019-07-07 Det kom en gammal tidning

Jag fick ett mail från Bengt Ekblad i Gävle. Det var ett nummer av modellflygnytt från 1944.

I detta nummer fanns det en artikel om uppsättningen av F14.

Ni hittar tidningen genom att klicka på länken
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/250343?p=123#/