Anteckningar från SMKR regionala möte V 2017

Nu finns anteckningarna från aviserat möte att läsa under menyn Organisation/SMKR regmöte V 2017.
Förutom huvudanteckningarna så finns det en beskrivning av all den verksamhet som de olika kamratföreningarna bedriver i bilagorna.