A32 Lansen på ny plats. Invigning den 14 december

Nu har vi kunnat fastställa tid för invigningen av den renoverade A32 på sin nya plats vid infarten till den civila flygplatsen.

Den 7 december kommer flygplanet att transporteras från den civila hangaren och lyftas på plats på pelaren. En vecka senare den 14 december kl 1300 så hålls en pampig invigning med inbjudna gäster rum.

Detaljprogram för invigningen kommer att presenteras på hemsidan lite längre fram.