2020-10-28 Gör hål i almanackan för nästa träff i kamratföreningens regi.

Den 26 november så har vi en filmafton. Förra gången vi hade filmafton så ägnade vi den åt A 32 Lansen med tanke på det då pågående, 2019, renoveringsprojektet av Lansen.

Vilken film det blir i år har vinet bestämt än. Vi går igenom våra gömmen och ser vad intressant vi kan hitta att visa.