2020-10- 21 Arbetet med upprustning av museet fortsätter idag. Onsdagar är den dag då Team Museet samlas för att fortsätta med upprustningen av Traditionsrummet/museet

2020-10-21 Idag så fortsätter vi arbetet i museet. Jag har som ordförande även ett möte inbokat med C FMTS. FMTS är vårt värdförband och stödjer kamratföreningen. De frågor som är aktuella är följande:
- Behöver vi tömma förrådet där vi har magasinerat en del saker för museets räkning? Önskan har framkommit från LOG. vad får vi då för plats anvisad för våra museala saker som vi inte kan ha i utställningen?
- Vi håller på att undersöka om det går att förlägga ett Militärmuseum/Flyg/Teknikmuseum utanför grindarna. Vad är traditiotionsbevarande förbands syn på detta?
- Jag har tidigare begärt ett möte med C FMTS  för att diskutera CFMTS syn/svar på mitt mail om kamratförenings roll i att vara traditionsbevarande enhet med medföljande finansiering.