2020-10-14 Garnisonspastorn besöker museet

Garnisonen har fått en ny pastor. han tog kontakt med kamratföreningen då det kommit till hans kännedom om att det fanns ett museum inne på flottiljområdet. Jag bjöd in honom till en visning vilket sker på onsdag den 14 oktober kl 1000