2020-10-12 Team museet arbete fortsätter

Vi fortsätter med att upprusta museiverksamheten kortsiktigt samtidigt som vi planerar för en långsiktig lösning av museiverksamheten. Team museet har föreslagit styrelsen att ta följande inriktning för museiverksamheten:
Vi avvaktar mer information om tid, pengar, utbyggnad, ideellas roll i verksamheten mm vad gäller ett gemensamt militärmuseum i Skedala innan vi fattar något beslut.

Vi fortsätter hålla alla dörrar uppe. Det innebär på kort sikt att vi fullföljer vår genomgång samt upprustning av vår nuvarande plats under matsalen. Vi fortsätter vår undersökning om lokal utanför FMTS för bara en flygdel som vi tidigare fatta beslut om. Beslut om inriktning på längre sikt tas då vi fått mer underlag avseende ett gemensamt Militärmuseum respektive vad våra egna undersökningar ger vid handen för ett flygmuseum utanför militärt område.