Årsmötet 2021 genomfördes som ett videomöte

20201-03-04 genomförde kamratföreningen sitt årsmöte. denna gången blev det ett videomöte pga. Coronasituationen i Sverige. Vi kunde därför inte ha ett fysiskt möte vilket medförde att vi valde att ställa in föredraget som brukar föregå årsmötet samt den efterföljande ärtmiddagen på Konvaljmässen.