Årsmötet 2018

Tiden närmar sig för kamratföreningens årsmöte. Redan nu kan ni ta del av följande dokument:
- Kallelse till årsmötet
- Agendan för årsmötet
- Verksamhetsberätteslen för 2017
- Verksamhetsplanen för 2018
- Styrelsens proposition angående förändrade stadgar

 

Ni hittar dessa dokument under menyn Organisation/År 2018. I år kommer vi även att skicka ut en pappersutgåva på alla dokument till alla medlemmar. Dessa beräknas vara medlemmarna tillhanda under ve 6 alt ve 7.

På plats i lokalen, by 11 FMTS, som årsmötet hålls i kommer ni att få balansräkningen samt budgetförslag för 2018.

Från och med nästa år kommer ni bara att hitta årsmöteshandlingarna på vår hemsida. Det är en del i digitaliseringen av föreningen.

Vi inleder årsmötet med att lyssna på på överste Klintäng som håller ett föredrag om det nya Totalförsvaret kl 1630-1715.

Därefter följer årsmötesförhandlingarna enligt agendan 1715-1800.

Kvällen avslutas med en gemensam krigarmiddag (ärtsoppa och pannkaka) på Konvaljmässen 1815-2100.

Ni kan använda talongen på pappersutgåvan av kallelsen när ni anmäler er men som ett led i vår digitalisering ser vi gärna att ni anmäler via vår hemsida.

Klicka på menyn Organisation/Kontakt och fyll i "Namn", "E-postadress", "Ämne "(År), samt "Personnummer i meddelande rutan" samt om ni deltar i middagen och tryck på "Skicka meddelande". 

Jag vill redan nu göra er uppmärksam på att ni kan betala in medlemsavgiften för 2018 som förslås bli oförändrad 150 kr till plusgirokonto 28 99 50 -8 (det vill säga om inte årsmötet den 8 mars föreslår något annat).
Jag kommer att lägga in inkomna motioner och propositioner under meny Organisation/År2018 efter hand som de inkommer några