Än finns det tid att anmäla sitt deltagande till årsmötet den 5 mars kl 1630-2100

Nu är alla handlingarna klara för årsmötet. Ni hittar dem under menyn ORGANISATION/Årsmöte 2020. Vi kommer inte att trycka upp papperskopier till årsmötet. Det åligger den enskilde att ta ut de dokument man anser man vill ha i papperskopia till årsmötet. Alla handllingar kommer att visas på storbilden efterhand som årsmötet framskrider enligt agendan.
Glöm ej att anmäla ert deltagande på info@fkvf.se senast den 22 februari. Ange namn och personnummer för inpassering samt om ni avser delta i middag på anmälan.