BLOGG

13 mars 2020

Årsmöte 2020 genomfört

2020-03-05 så genomförde kamratföreningen sitt årsmöte. Ett 30-tal medlemmar hade samlats i by 11 på FMTS för att ta del av föredrag och årsmötet. Årets föredragshållare C Lv 6 hade fått förhinder pga. resa till USA. Istället blev det en längre genomgång av Team A32 Lansens renoveringsverksamhet. Ordförande hade satt ihop ett bildspel som illustrerade genomförd renovering från start till mål.
Efter föredraget så vidtog årsmötesförhandlingarna. Alla handlingar har funnits tillgängliga på Hemsidan i god tid innan själva årsmötet. Styrelsen fick förnyat förtroende. Verksamhetsberättelse samt alla övriga handlingar som hö ett årsmöte till gicks igenom. Efter årsmötesförhandlingarna flyttade sig sällskapet till Konvaljmässen för att intag en "krigarmiddag" dvs ärtsoppa och pannkakor med varm punsch för de som så önskade. När middagen intagits vidtog kamratlig samvaro under intagandet av kaffe. Många gamla flygarminnen hördes i lokalen.

Flottiljområdets kamrat- och veteranförening tar nu en välbehövlig vila efter att Team A32 projektet är avslutat för i år. Nästa år så startar efterarbetet med att återlämna materiel, skicka överblivna flygplandelar till Stena metall, ordna med skyltar vi

Läs mer

Julgransflygning med Jas 39 Gripen Flygflottiljer, från norr till söder, kommer att genomföra traditionsenlig formationsflygning – julgransflygning – över delar av Sverige i december.  Öppna hela inlägget så framgår färdvägar och tidpunkter för

Läs mer

Igår 2019-11-25, lite tidigare än normalt, lämnades KamratBladet nr 2-2019 till Post Nord för distribution till alla våra medlemmar. Ni bör ha tidningen på fredag eller början på nästa vecka. Jag hoppas ni njuter av innehållet i detta det andra jubileumsn

Läs mer