TRADITIONSRUM

1942 så tecknade Halmstad stad och Försvarsmakten ett avtal om upplåtande av mark för uppsättningen av Kungliga Hallands FlygFlottilj F14.

Ni ser avtalet på bilderna till vänster. Jag kan konstatera att det har blivit lite mer omfattande idag att skriva ett avtal än vad det var 1942.