2020-12-23 Läs artikeln om A 32 på nätet . HP besökte oss vid fpl igår. Kommer i morgondagens HP. Här är länken https://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/lansenentusiaster-vill-fixa-ett-nytt-museum-1.3904317... 

2020-12-04 Det kom en bok på posten. Det var en trevlig julklapp från F10 kamratförening. Boken, som är en fortsättning på den tidigare minnesboken om F10, är en trevlig läsning. Jag kan varmt rekommendera den då den innehåller många personliga reflektioner från tidigare F10 medarbetare. Den går att köpa i shopen på F10 flygmuseum.

2020-12-01 Idag postade jag en tidig julklapp till våra medlemmar i FljomrKoV. KamratBladet nr 2 2020 är på väg till er och bör nå er om några dagar. Övriga får nöja sig med en digital kopia som finns på vår hemsida www.fkvf.se
K
licka på länken så kommer ni till
tidningen:http://files.builder.misssite.com/43/ff/43ff3067-721e-4200-b13f-1cc7a3c91658.pdf

2020-11-17 SMKRs ordförande, Anders Emanuelson, har skickat en julhälsning till alla kamratföreningar anslutna till SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund. Ni hittar texten under menyn: Organisation/SMKR/Ordförandes SMKRs julhälsning 2020

2020-11-21 SAAB Safir fyller 75 år. Gå gärna in och  klicka på länken så kommer ni till Flygvapenmuseums bidrag i firandet https://www.facebook.com/flygvapenmuseum/videos/1007886836345984

2020-11-18 Nu finns ordförande har ordet nr 5 tillgängligt. Klicka på länken så kommer ni till det. http://fkvf.se/ordförande-har-ordet-nr-5-2020

2020-11-03

Då det kommit nya restriktioner i Halland med anledning av Coronavirusets spridning ställer kamratföreningen in alla aktiviteter tills vidare.
Vi återkommer på sociala medier när vi återupptar verksamheten igen
Hans Hansson
Ordf

2020-10-28 Vi genomförde vår första aktivitet, en föredragskväll med 2 föreläsare,  23/10. Nästa tillfälle är en filmafton 26/11. Vi letar fram en intressant historisk film/-er att visa. Allt sker under strikta Cornasäkrade premisser. Vi följer alla rekommendationer och varje tillfälle är maximerat till de godkända 50 st deltagare som Folkhälsomyndigheten fastställt. Anmäl er bara om ni är helt frisk och fri från alla symptom på sjukdom.  

2020-10-25 Arbetet med nr 2 -2020 av KamratBladet är i full gång. Redaktionskommittén har sammanträtt ett antal gånger och kan konstatera att vi har gott om materiel för ett intressant nummer av KamratBladet. Vi räknar med att posta nr 2 av KamratBladet i början på december

2020-10-23 Genomförde vi vår första verksamhet i kamratföreningen. Coronaviruset har satt stopp för tidigare aktiviteter som vi måste ställa in. På Soldathemmet hade ett antal intresserade samlats för att lyssna till våra 2 föredragshållare Magnus Edman  VD Halmstad City Airport och Sven Scheiderbauer ordförande i F10 kamratförening.  Sven pratade på temat  "Från orginal till Frankensteins monster - om synen på museiflygplan". Vi fick lära oss skillnaden på original, repliker, mock-up, kopier m m. Sven har en bred erfarenhet från museivärlden då han varit ansvarig för Flygvapen museum samt flygmuseet i Bodö.

Magnus Edman gav en beskrivning av utvecklingen på den civila flygstationen från starten fram till dagens situation där flygskam och Corona ställt till det ordentligt för flyget.


2020-10-21 På lördag den 24 oktober högtidlighålls att FN-stadgan trädde i kraft detta datum 1945. Vi uppmärksammar då det arbete som FN genomför internationellt genom en ceremoni med kransnedläggning vid minnesmonumentet
”I fredens tjänst” i Norre Katts Park kl. 0900.‬
På grund av rådande omständigheter med anledning av Covid – 19, kommer årets högtidlighållande av FN-dagen genomföras utan allmän publik. Istället erbjuds livesändning via Militärhögskolan Halmstad (MHS H) Facebook-sida, som startar strax innan 0900.
Välkomna att deltaga digitalt!

2020-10-14 Museigruppen träffas för att arbeta med upprustningen av museet på onsdagar. Igår så fick gruppen besök av nya Garnisonspastorn Jonas Hagård. Jonas fick en pratstund med de  närvarande i Team Museet innan han fick en guidad rundtur i museet. Det var trevligt att Jonas tog sig tid att gå runt och ta del av våra museisamlingar.

2020-09-28 Spännande tider. Dels har vi påbörjat en upprustning av vårt nuvarande museum och samtidigt har vi börjat föra en dialog med Lv 6 Museet om framtiden. Vi önskar precis som Lv 6 en bättre lokal som ligger utanför militärt område och som kan tillåta att ett kommande gemensamt militärmuseum bättre speglar den militärhistoriska utvecklingen i Halland/Halmstad. Inledande samtal har inletts som förhoppningsvis leder till en positiv utveckling för museiverksamheten vad avser uppvisandet av Halmstads militärhistoriska utveckling

2020-09-24 Hej, Styrelsen har tidigare beslutat att ta upp höstens inplanerade verksamhet för medlemmarna då Corona läget förbättrats.  Trots det förbättrade läget så har vi säkerställt att vi kan genomföra vårt föredrag Corona säkert då vi använder en större lokal än nödvändigt m h t intresse vilket medför att vi kan hålla mer än väl godkänt avstånd mellan deltagarna. Vi sätter gränsen vi 50 personer (så många har vi aldrig varit tidigare) utan siktar på det mer troliga antalet som är ca 25 st i Corona tider. Ni deltar bara om ni anser er fullt friska. Vid minsta lilla symptom på feber, hosta  mm så stanna hemma.

Vår första aktivitet är ett föredrag den 22 oktober kl 1800-2000 då vi har två föreläsare på plats. Anmälan sker på info@fkvf.se senast den 19 oktober. På anmälan skall ni ange om ni avser köpa fika då vi måste förvaras Soldathemmet om antalet då det normalt inte förekommer så stor åtgång en torsdagskväll.

Föreläsare är:
-Magnus Edman VD på Halmstad city Airport berättar om den civila flygstationens utveckling under 75 år.
- Vår andra föreläsare är Sven Scheidenbauer från Ängelholm. Ämnet för Svens föreläsning är "Från original till Frankensteins monster - om synen på museiflygplan”
Mvh
Hans Hansson
Ordf. FljomrKoV


2020-09-24 Idag så genomför Team museet ett projektmöte för att följa upp läget i upprustningen av museet. På agendan finns b l a ekonomi, läget i studiecirkelverksamheten, diskussion om att försöka få till ett militärmuseum i Halmstad, intresset på Facebook för vår historiska exposé över F14s utveckling från start.

2020-09-15 Följ gärna vår historiska beskrivning om förbanden som verkat på Flottiljområdet på Facebook. Det kommer ett nytt inslag varje dag. Det är några korta textrader samt ett antal bilder kopplade till texten. Vi börjar resan med F14 tillkomst 1944 och tänker så småningom gå i land med denna historiska beskrivning när vi når fram till dagens verksamhet. Vår Facebooksida når du om du klickar på länken: https://www.facebook.com/FljomrKoV

2020-09-08 Så var det dags för lite underhåll på  vår uppsatta A 32 Lansen vid infarten till Halmstad City Airport. Halmstad kommun som flygplanet är överlämnat till svarar för underhållet med råd från oss i kamratföreningen. Idag så var man på plats för att spola av flygplanet inför den kommande vintersäsongen. Med bra underhåll kommer flygplanet att skina i många år framöver.

2020-09-07 Nu finns ordförandebrev nr 4 ute. Ni hittar det om ni klickar på länken : Ordförandebrev nr 4 2020-09-07

2020-08-20 Styrelsemöte är genomfört den 19 augusti. Viktigt från det mötet var att vi tar upp våra aktiviteter i höst och coronasäkrar genomförandet. Föredrag enligt aktivitetslistan sker den 21 oktober på soldathemmet Lv 6 och filmafton blir den 26 november. Anmälan enligt rutin. Då Folkhälsomyndigheten, FHM, ej ändrat på storleken av möten som genomförs så drar vi gränsen vid 50 anmälda. Först till Kvarn gäller. Museet fortsätter att hålla stängt främst pga. upprustningen som vi håller på med. Det är rätt stökigt i museet då vi rensat och flyttar om saker. Vi återkommer när vi öppnar. Protokollet hittar ni om ni klickar på länken: /styrelseprotokoll-2020-08-19

2020-08-05 Ovan ser ni kepsen vi tog fram när vi höll på med A32 projektet. Den är tidlös då den bara gör reklam för kamratföreningen. Vi har fortfarande kvar ett antal. Köp kepsen för 100:-kr och stöd kamratföreningen i vårt arbete med att upprätthålla traditioner och kamratskap. Just nu har vi ett projekt ,Team Museet, som kommer att behöva en del ekonomiska medel för de upprustningar av museet som pågår. Anmäl ert köp på info@fkvf.se , ange namn och adress, samt sätt in 100:-kr på vårt postgiro:  Pg 289950-8 eller Swishkonto 123 07 24 344 så ser vi till att kepsen kommer till er.

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till den text jag skrivet.
2020-07-18 Nu finns ordförandebrev nr 3 ute. Ni hittar det om ni klickar på länken : Ordförandebrev nr 3 2020-07-18

2020-07-04 Styrelseprotokoll från mötet 2020-06-17 är nu tillgängligt på www.fkvf.se 
Klicka på länken http://fkvf.se/styrelseprotokoll-2020-06-17

2020-06-05 KamratBladet nr 1 2020 är klar och en tidningsutgåva är utskickad till alla våra betalande medlemmar samt hedersmedlemmar.  För er andra får ni hålla till godo med en pdf variant av tidningen. Klicka på på Menyn Tidning/KamratBladet nr 1 2020 så kommer ni åt tidningen.

2020-05-19 På bilden syns delar av Team museet som är igång med att förändra/upprusta museet.  På bilden synd vår traditionsansvarige i styrelsen Jan Hjelm i full gång med att flytta in böcker och andra publikationer till vårt nuvarande klubbrum som så småningom skall bli det nya "biblioteket" med möjligheter till att ta en kopp kaffe  och sitta ned och bläddra i vårt arkiv med böcker, film, tidningar, ljud och manualer  m m.

Den 19 maj hade vi besök av Jan Erik Bergendahl från Fort V för att titta på de förändringar som vi vill göra i lokalen. Vi vill ta upp några öppningar samt ta bort en del enklare väggar för att göra museet mer ändamålsenligt.

2020-05-06 genomfördes projektmöte nr 1 avseende Team Museet. Projektet syfte är att fräscha till samt upprusta dagens museum. Sedan invigningen 2004 har museet bara genomgått smärre förändringar. Det är dags att ta ett nytt grepp och se över våra traditionsbevarande föremål. För detta ändamål har det bildats en projektgrupp med följande innehåll: Projektledning, registreringsgrupp, magasineringsgrupp och uppsättningsgrupp.
Arbetet är nu i full gång och vi har som mål att vara klara till årets slut. Vi har dock en flexibel syn på tidsplanen då mycket kan dyka upp som påverkar tidsplanen. Grupperna kommer i huvudsak att jobba på onsdagar med upprustningen av museet. Dock kan undergrupperna bestämma sina egna arbetstider som passar dem. Mycket av upprustningen handlar om att lägga ned en stor del ideell tid från projektgruppens medlemmar dock kommer det att behövas vidta en del inköp för att fräscha upp museet. Då föreningen har en begränsad ekonomi så är ekonomiska bidrag för upprustningen av museet välkommet. Använd vårt postgironummer: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange museet på talongen så vi vet vad bidraget avser.

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till
den text jag skrivet.

Nu finns ordförandebrev nr 2 ute. Ni hittar det om ni klickar på länken : Ordförande har ordet nr 2 2020

2020-05-29 Veterandagen högtidshålls med hjälp av digitala medier idag då det traditionsenliga firandet ej kan ske pga. coronaviruset. Klicka på länken så kan följa ceremonin som tog plats i Norre Katts Park kl. 0900 på förmiddagen idag. https://www.facebook.com/FMTS/videos/668807103666951/

2020-05-29 GU avslut på FMTS
Kamratföreningen uppvaktade bäste kamrat och bäste rekryt vid dagens GU avslut på FMTS. De erhöll en premie samt 1 års gratis medlemskap i kamratföreningen. En video från ceremoni på fotbollsplanen kan ni se om ni trycker på länken https://www.facebook.com/FMTS/videos/1621059101392548/

2020-05-28 Veterandagsfirande i Halmstad

Varmt välkommen till ett digitalt veterandagsfirande i Halmstad imorgon 05-29! Livesändning startar omkring kl 09.00 på Försvarsmaktens tekniska skolas facebooksida.


Central veterandagsfirande 2020-05-29

Även centralt så blir veterandagsfirandet digitalt via You Tube. Kl 1430-1445 vid veteranmonumentet på Djurgården så hedrar ÖB, Försvarsministern, Prins Carl Filip och Statsministern våra veteraner. Hela ceremonin sänds digitalt i år pga. coronaviruset.

Team A32 avslutade sitt arbete med renoveringen av A32 Lansen genom att dokumentera hela renoveringsförloppet i en 80 sidig fotobok. Varje deltagare i Team A32 har som ett tack för allt arbete som de lagt ned erhållit var sitt exemplar av boken.
Vi erbjuder nu alla andra medlemmar och flygintresserade att köpa boken. Boken kostar 475:-kr och intresseanmälan är bindande.
Jag har erhållit ett bra pris hos Önskefoto som trycker boken under resten av året och det till det 40% reducerade priset 475:-kr inkluderande fraktkostnader.
I en första beställningsomgång(bindande beställning) öppnar vi nu upp för att köpa boken. Anmäl ert intresse på  info@fkvf.se före 31 mars. Beställningen är avslutad och leveransen är på gång till er som har beställt boken.
Ange namn, adress samt sätt in 475:-kr på föreningens postgirokonto senast den 31 mars och ange Fotobok så kassören vet vad betalningen avser för något.

Genom att klicka på länken så kan ni se en online version av slutprodukten så ni vet vad ni får för något:
https://www.onskefoto.se/se-online-fotobok/c2ed0f4d-d7f7-48ec-94ee-0b221b5100a4
Om ni går in under menyn OM OSS/Arkiv A32 Projektet så kan ni följa allt som lagts upp under renoveringen i form av texter och bilder. Sedan en tid tillbaka så är belysningen på plats vilket gör att man kan beundra vår vackra A32 Lansen även efter mörkrets inbrott.


2020-05-01 Den 6 maj så är det uppstartsmöte för projektet "Team Museet". Efter vårt lyckade projekt Team A32 Lansen så har styrelsen beslutat att starta ett nytt projekt - upprustning av förbandsmuseet. Det är ett välbehövligt projekt då någon upprustning/uppfräschning av museet inte skett sedan start. En liten projektledning samt ett antal undergrupper - registreringsgrupp, magasineringsgrupp och uppsättningsgrupp skall bildas för att se över vårt förbandsmuseum. Lokalen som vi disponerar behöver fräschas upp och utställningen ses över så att vi speglar de förbands traditioner m m som vi är kamratförening för.
Fokus för vårt museum skall vara att presentera saker som har koppling till de förband - F14 FMTS, FOHS och MHS-H - som verkat/verkar på dagens flottiljområde

2020-04-28
Såg denna läckra film på den Italienska uppvisningsgruppen. Häftigt att se med 360 graders kamera ombord.
Klicka på länken https://www.youtube.com/watch?v=uI5taI6swJ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0El7gXFcYUfpxAdqBmSK...

2020-04-16

Ni hittar styrelseprotokollet om ni klickar på länken Styrelseprotokoll 2020-04-15

2020-04-15

Idag 2020-04-15 kl 1400-1530 genomför vi ett styrelsemöte. Jag återkommer efter mötet med ett protokoll som läggs upp som vanligt. De är några viktiga frågor som skall diskuteras:- Hur gör vi med vår verksamhet med en minskande ekonomi?
- Hur skall vi få våra medlemmar att betala sin medlemsavgift i tid samt anmäla adressförändringar?
- Vilken verksamhet kan vi bedriva så här i Coronavirustider?
- Vårt nästa projekt - Uppfräschning av museet- har vi pengar till detta?


2020-04-01

Jag har idag, 2020-04-01, pratat med vår kassör och han är orolig då alla medlemmar inte har betalt sin årsavgift för 2020 än. Jag uppmanar alla medlemmar som inte har betalt att snarast betala medlemsavgiften för 2020. Vi behöver varenda krona för vår verksamhet då vi har en mycket liten ekonomi för allt som skall göras.

OM ni inte vill var kvar som medlem skicka ett mail och tala om det så vi kan hålla vårt medlemsregister aktuellt. Ni behöver också uppdatera era uppgifter för vårt medlemsregister om ni gör några förändringar. Just nu får jag ett 15 -tal mail tillbaka med uppgiften att angiven mailadress är fel/ Hans Hansson Ordf. FljomrKoV

Just nu i coronavirustider så har styrelsen beslutat att vara extra försiktig i den verksamhet vi bedriver. De flesta av de som är aktiva och ideellt arbetande i styrelsen och museikommittén tillhör risk gruppen då de flesta är över 70 år.  Idag, 2020-03-18 , har jag tagit ett beslut att vi inte håller museet öppet på onsdagar. Detta gäller fram till den 15 april. Då tar vi ett nytt beslut, beroende på läget, på det styrelsemöte som är inplanerat den dagen.

Under rådande omständigheter kring coronasmittan har vi efter noggrant övervägande beslutat oss för att ställa in Föredragscafeét på Soldathemmet på Lv 6 den 23 april.

Beslutet grundar sig på att vi är relativt många, flertalet av oss är i riskgruppen. Dessutom sitter vi tätt på en begränsad yta. Det har även visat sig att en del kan bära på smitta, utan att vara sjuka eller ha vetskap om detta.

Vi chansar inte, vi vill träffa dig igen!

När allt lugnat ner sig återkommer vi med nytt datum.
Ta väl hand om dig.


Ordförande har ordet nr 1 -2020 hittar ni här:
Ordförande har ordet nr 1 2020-03-22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.