2020-05-01 Den 6 maj så är det uppstartsmöte för projektet "Team Museet". Efter vårt lyckade projekt Team A32 Lansen så har styrelsen beslutat att starta ett nytt projekt - upprustning av förbandsmuseet. Det är ett välbehövligt projekt då någon upprustning/uppfräschning av museet inte skett sedan start. En liten projektledning samt ett antal undergrupper - registreringsgrupp, magasineringsgrupp och uppsättningsgrupp skall bildas för att se över vårt förbandsmuseum. Lokalen som vi disponerar behöver fräschas upp och utställningen ses över så att vi speglar de förbands traditioner m m som vi är kamratförening för.
Fokus för vårt museum skall vara att presentera saker som har koppling till de förband - F14 FMTS, FOHS och MHS-H - som verkat/verkar på dagens flottiljområde

2020-04-28
Såg denna läckra film på den Italienska uppvisningsgruppen. Häftigt att se med 360 graders kamera ombord.
Klicka på länken https://www.youtube.com/watch?v=uI5taI6swJ0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0El7gXFcYUfpxAdqBmSK...

2020-04-16

Ni hittar styrelseprotokollet om ni klickar på länken Styrelseprotokoll 2020-04-15

2020-04-15

Idag 2020-04-15 kl 1400-1530 genomför vi ett styrelsemöte. Jag återkommer efter mötet med ett protokoll som läggs upp som vanligt. De är några viktiga frågor som skall diskuteras:- Hur gör vi med vår verksamhet med en minskande ekonomi?
- Hur skall vi få våra medlemmar att betala sin medlemsavgift i tid samt anmäla adressförändringar?
- Vilken verksamhet kan vi bedriva så här i Coronavirustider?
- Vårt nästa projekt - Uppfräschning av museet- har vi pengar till detta?


2020-04-01

Jag har idag, 2020-04-01, pratat med vår kassör och han är orolig då alla medlemmar inte har betalt sin årsavgift för 2020 än. Jag uppmanar alla medlemmar som inte har betalt att snarast betala medlemsavgiften för 2020. Vi behöver varenda krona för vår verksamhet då vi har en mycket liten ekonomi för allt som skall göras.

OM ni inte vill var kvar som medlem skicka ett mail och tala om det så vi kan hålla vårt medlemsregister aktuellt. Ni behöver också uppdatera era uppgifter för vårt medlemsregister om ni gör några förändringar. Just nu får jag ett 15 -tal mail tillbaka med uppgiften att angiven mailadress är fel/ Hans Hansson Ordf. FljomrKoV

Just nu i coronavirustider så har styrelsen beslutat att vara extra försiktig i den verksamhet vi bedriver. De flesta av de som är aktiva och ideellt arbetande i styrelsen och museikommittén tillhör risk gruppen då de flesta är över 70 år.  Idag, 2020-03-18 , har jag tagit ett beslut att vi inte håller museet öppet på onsdagar. Detta gäller fram till den 15 april. Då tar vi ett nytt beslut, beroende på läget, på det styrelsemöte som är inplanerat den dagen.

Under rådande omständigheter kring coronasmittan har vi efter noggrant övervägande beslutat oss för att ställa in Föredragscafeét på Soldathemmet på Lv 6 den 23 april.

Beslutet grundar sig på att vi är relativt många, flertalet av oss är i riskgruppen. Dessutom sitter vi tätt på en begränsad yta. Det har även visat sig att en del kan bära på smitta, utan att vara sjuka eller ha vetskap om detta.

Vi chansar inte, vi vill träffa dig igen!

När allt lugnat ner sig återkommer vi med nytt datum.
Ta väl hand om dig.


Ordförande har ordet nr 1 -2020 hittar ni här:
Ordförande har ordet nr 1 2020-03-22