OM OSS

2019-11-20 Filmtajm
I dag var det dags för föreningens sista aktivitet för året. Då räknar jag inte in invigningen av vår renoverade A32 Lansen som sker den 14 decmber kl 1230- 1400 vid infarten till den civila flygplatsen.
Det var dags för lite "filmtajm".
Vilken film som skulle väljas var lätt i år med tanke på vårt A32 projekt som gå mot sitt slut.
Vi 25 medlemmar som hörsammat kallelsen att ta del av lite historia kring flygsystemet Lansen fick en trevlig kväll på Soldathemmet. Efter lite kaffe och tilltugg så startade filmaftonen. Vi fick under ca 1,45 tim ta del av tillkomsten av Lansen samt hur utvecklingen fortskred av detta flygsystem. Det var 25 nöjda medlemmar som vände hemåt efter denna nostalgitripp.

2019-10-24
FN- dagen högtidhålls i Halmstad

Jag deltog för kamratföreningens räkning med vår fana då FN- dagen skulle högtidhållas vid en ceremoni i Halmstad.

Nedan hittar ni Charlotte Petterssons MHS-H text och foto från ceremonin.
"Ikväll har Halmstads garnison, tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer, uppmärksammat FN-dagen på ett värdigt och stämningsfullt sätt.
Fanmarsch genom Halmstads centrum, viktiga tal och kransnedläggning för att påminna om och sprida kunskap om allt värdefullt arbete som utförs inom FN:s ram runtom i världen för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Men framförallt för att hedra de som tyvärr inte kommit hem med livet i behåll från FN-uppdrag.
Ett hjärtligt tack till kvällens talare-Lars Lindén, Militärhögskolan Halmstad, Mats Palmgren, chef för polisområde Halland och Andreas Bergman, kommunfullmäktiges ordförande i Halmstad och alla andra som deltagit i planering och genomförande av dagens ceremoni. Sist, men inte minst, ett stort och varmt tack till alla som deltog för att manifestera att FN och globalt samarbete är viktigare än någonsin!

2019-10-19 Flottans Män i Halmstad 80-års jubileum
Jag hade förmånen att få representera kamratföreningen på Flottans Mäns 80-års jubileum. Själva tillställningen tog plats i Siriusordens lokaler i Halmstad. Chefen Marinen, som var i Halmstad för specialistofficerarnas kadettbal, passade på att titta förbi och hedra "80-åringen" med sin närvaro en kort stund innan kadettbalen med festligheterna på Heagård skulle starta. Det var mycket uppskatta av alla som samlats för att fira  Flottans Mäns 80-års jubileum i Halmstad.
Efter en lite välkomstdrink intogs en god 3-rätters middag med tal och sång.
Själv passade jag på att överräcka en lite gåva till Flottans Män Halmstad i samband med slutet på middagen.
Efter middagen fortsatte samvaron med kaffe och lite gott att dricka till.
Här är några bilder från själva tillställningen

2019-10-16 Föredrag "Mickedala byn som blev ett flygfält"
Olle Jensen välkänd profil i SFF Hallandsavdelning var den person som berättade om utvecklingen från tidigit 1900-tal fram till dagens situation runt flygfältet.

Ett 20-tal medlemmar hade mött upp till kvällens möte som hölls på Soldat-hemmet vid Lv 6. Alla deltagarna fick sig en historielektion till livs om utvecklingen runt tillkomsten av F14 och flygfältet. Att det funnits 3 flygfält i Halmstad under 1900-talet var en annan uppgift som Olle berättade om. Bilder från det civila fältet som låg där Kattegattsgymnasiet är idag gav en bredare bild om flygutvecklingen i Halmstad och det intresse som flyg väckte hos allmänheten i mitten på 1900-talet. Flytten till dagens flygfält, gamla F14 beskrevs ingående och Olle nämnde också flygfältet som fanns på gipen, övningsområdet (fältet vid skjutbanorna) för Lv 6 idag,där det flögs runt 1912-1913 vilket drog stora skaror intresserade att titta på "flyguppstigningen" som man sa på den tiden.

Olle beskrev på ett inlevelsefullt sätt utvecklingen från Mickedala by fram till dagens flygfält. Vi fick oss till del vad som hände med alla gårdar m fl byggnader som fanns där flygfältet finns idag.

Jag kommer med Olles tillstånd lite senare att lägga ut de bilder, i olika omgångar, här på hemsidan, för att sprida lite mer kunskap om flygets uppbyggnad i Halmstad.

Den 1 januari 1999 startade Militärhögskolan Halmstad (MHS H) upp som förband. Idag firades de första 20 åren genom att både titta tillbaka, men framförallt blicka framåt. MHS H har sedan starten varit en mycket viktigt kugge i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem.

Besök på museét
Förbandsmuseét ligger i den undre delen på matsalsbyggnaden inne på Flottiljområdet.
Det är öppet helgfria onsdagar kl 10-15.
För grupper kan annan tid ordnas för besök.

Museét nås på telefon 035-2662037. Telefontid onsdagar kl 10-1530 övrig tid röstbrevlåda.
Ni kan också skicka ett mail till info@fkvf.se  . Uppge önskad besöksdag, namn, personnummer vilket krävs för inpassage då museét ligger inne på militärt skyddsområde.

Anmäl ert besök på tfn eller mail minst 3 dagar innan det planerade besöket.
A32 Lansen
2019-10-23 Studiebesök FMTS

Den 23 oktober så samlades 25 st. förväntansfulla medlemmar som anmält sitt deltagande till studiebesöket. Samlingen skedde i klubbrummet, under matsalen, där en kopp kaffe intogs och möjligheter att ta en tur i vårt museum erbjöds deltagarna.

KL 1000 så åkte vi i bilkortege ned till nedre området för genomgångar och besök i verksamheten. Efter lunchen, som intogs i matsalen och på Konvaljmässen, fortsatte besöket med en orientering om officers-utbildningen. Besöket avslutades med besök i den grundläggande tekniska utbildningen i H 81 samt besök i JAS hangaren.
2019-09-02 Föreningsresan

Årets föreningsresa bar av till flygdagen på F17. Det blev en tidig morgon för många för avfärden var bestämd till 0700 från Arenahallen.

25 st entusiastiska medlemmar och respektive mötte upp vid bussen för vidare färd mot Ronneby och F17 Kallinge för flygdagsfirande.

Framme på plats så fick man se en fantastisk show både på marken och i luften. Flygvapnet bjöd verkligen på allt man har att visa.

När man vände hemåt framåt kvällen så var det 25 nöjda resenärer som satte sig i bussen. Omdömena var enbart postiva till flygdagaen och vårt arrangemang med föreningsresan.

Här kommer några bilder från flygdagen. Kenneth Narstam har tagit korten och var även föreningens reseledare för resan.
 
Så här såg A32 ut när den sattes upp 1994. Vårtmål är att göra den lika fin igen och sätta upp den v
Efter att ha intagit lunch på Terningmoen Leir så var det upplastning i bussarna för att på plats få berättat om hur det gick till när kungen, kronprinsparet och stortinget räddades under tyskarnas jakt på dem i trakterna runt Eleverum.

Vid Midtskog möttes vi av en mycket kunnig och inlevelsefull berättare/guide som berättade vad som hänt när norska styrkor försvarade vägen mot Elverum för att förhindra tillfångatagandet av kungen m fl.

Vi åkte sen till folkhögskolan där den tyska delegationschefen sökte kungen för att få honom att kapitulera men kungens Nei var tydligt.
Rummet där kungen mötte den tyska delegationschefen och Kungens Nei blev tydligt för tyskarna. Norge
Kvällen avslutades med stor bankett och tre rätters middag i matsalen på Terningmoen Leir. Deltagarna spred ut sig runt de dukade borden med uppmaningen att blandade sig med övriga nationerns deltagare. Under middagen hölls sedvanliga tacktal och utdelning av diverse utmärkleser skedde.

Kvällen avslutades i mässen och med att Finska delegationen hälsade alla välkomna till Finland 20121-06-10--13.

Nedan finns ytterligare kort från lördagens aktiviteter.
Nordiskt kamratföreningsmöte 2019-06-14 Dag 2

Fredagen innbar besök på Rena Leir ca 30 km norr om Terningmoen. Det är en armebas med ca 2500 anställda.

På Rena vidtog viss fotografering vid infarten till Rena Leir då det var meddelat att det gällde fotoförbud inne på området. Detta stämde inte bara vi undvek att ta bilder i vissa riktningar och på vissa förbandstyper. Norska specilatrupperna är baserade här och de vill inte vara med på bild.
Vi blev invisade i  Telemarks-bataljonens byggnad där vi fickk lyssna på ett antal genomgångar  om specialstyrkorna samt det norska försvaret.

Efter genomgångarna bar det av till matsalen för att avnjuta en god lunch.
När lunchen var avslutad vidtog förevisning av delar av den materiel som fanns på Rena Leir. Dock var Telemarks-bataljonen på övningen i Polen så det blev en begränsad förevisning.

Nedan ser ni ytterligare bilder från dagen på Rena Leir
 
2019-06-18 dag 1

Nordiskt kamrat-
föreningsmöte


På öppningsdagen, torsdagen den 13 juni, så blev de parad och mottagning hos borgmästaren i Elverum. Vädrets makter, regn hela dagen, gjorde att öppningsceremonin fick flyttas till den närliggande arenan strax utanför vakten till Terningmoen Leir som var vår förläggningsplats i Elverum.
Norska Marinens orkester spelade under invignings-ceremonin. Ca 150 deltagare samlades i Arena hallen och ställde upp sig nationsvis för att lyssna på invigningstalen av b la borgmästaren i Eleverum Erik Hanstad.
PÅ bilden från vänster syns borgmästaren i Elverum Erik Hanstad och Norska kamratföreningars ordföra

Vi såg även filmen
" Kungens Nei" dvs en filmning av de historiska händelserna som skedde runt Elverum då kung, kronprinsen med familj och stortinget flydde från den tyska anfallet 9 april 1940.
Efter det var det bussfärd tillbaka till förläggningen för intag av middag samt fortsatt kamratumgänge på mässen under kvällen.

Nedan ser ni lite fler bilder från den första dagens verksamhet.

Nordiskt kamratföreningsmöte genomfört i Norge 2019-06-13--16.

Den 12 juni så genomfördes transporten till Eleverum i Norge som ligger ca 13 mil nord Oslo. Detta var platsen för det 37 Nordiska kamartföreningsmötet. 2017 var det Sverige som stod värd för mötet i Halmstad. I år så var det norrmännen som arrangerade mötet. Nästa gång vi träffas är i Finland/Tavastehus 2021-06-10--13.
Svenskarna som skulle delta från kamrat-föreningar i västra Sverige slog följe med den danska bussen som kom från Köpenhamn på sin väg upp längs E 6 till Elverum. Vi var 6 stycken från Halmstad som klev på bussen vid Hallarna. 3 stycken från I 16/Hallands regemente samt 3 st från Flottiljområdets kamrat- och veteranförening. Ytterligare en svensk fanns i danskbussen och det var Sven Scheidenbauer från F10 kamartförening. Förbrödringen startade alltså redan i bussen under tilltransporten. Många glada skratt och kommentaere kunde höras under resan till Eleverum.

Jag kommer att presentera program med lite bilder dag för dag här på hemsidan under några dagar framöver.
2019-05-29 Veterandagen

I soligt väder så högtidhölls veterandagen för alla de svenskar som tjänstgjort nationellt och internationellt över hela landet.  

Huvudceremonin för att hylla alla Sveriges veteraner äger rum vid veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Där bjöds det på överflygning av Gripen, musik och parad. Hans Majestät Konung Carl Gustaf, Hans Kungliga höghet prins Carl Philip, talamna Anders Noren, Statsminister Stefan Löfven, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Byden deltog.

 I Halmstad så samlades ca 70 veteraner samt förträdare för förbanden i Halmstad tillsammans med kamartföreningarna för att högtidhålla veterandagen. Stabschefen övlt Lars Linden från Militärhögskolan Halmstad höll ett tal till alla de svenska veteraner som ställt upp för att bevara freden i världen. Det är ca 100 000 svenskar som deltagit i olika nationella och internationella missioner. Sedan 2017 är veterandagen också allmän flaggdag.

Fanor från FMTS, Lv 6 och Flottiljområdets kamrat- och veteranförening samt I16/ Hallandsbrigaden inrammade ceremonin som genomförs vid veteranmonumentet i Norre Katts Park Halmstad.

Efter övlt Lars Lindens tal hölls en tyst minnut för alla de svenskar som gav sitt liv för att bevara freden
2019-05-16 Veteranmöte på Lv6
Idag så besökte FM veteranenhet med chefen Öv. Torbjörn Larsson i spetsen Halmstad garnison. Under ett par timmar diskuterades det vetranfrågor ur olika perspektiv.
Deltagare var representanter från förbanden i Halmstad, kamratföreningarna, freds-baskrarna, soldathemmet samt Försvarshälsan i garnisonen.
Idag så finns det 55 ooo veteraner som lever av totalt 64 000 som varit ute i internationell tjänst. Dessa veteraner har under åren bemannat 108 000 befattningar i olika missioner.

I de undersökningar som veterancentrum gör har man konstaterat att veterankollektivet mår väldigt bra. Det finns dock en ökad skillsmässofrekvens bland veteranerna.

I Halmstad finns det så här många utlandsveteraner anställda på de olika förbanden; MHS-H 29 st, Lv 6 196 st, FMTS 202 st.
2019-04-24 Föredrag om Sveriges bidrag i Korea
C MHS-H Öv Anders Stach var kvällens föreläsare.
Anders tjänstgjorde i Korea 2016-2018 och berättade om sina erfarenheter från den missionen.

Ett 30- tal åhörare från kamratföreningen och fredsbaskrarna samt övriga kamratföreningar som fått en inbjudan att delta hade hörsammat kallesen.

Anders berättade på ett inlevelsefullt sätt om fördraget som styr vad man gör i missionen. Vi fick ta del av bakgrunden till konflikten genom Anders historiska beskrivning. Vi fick även en god beskrivning av hur campen var uppbyggd samt alla de rutiner som man följer för att förbli FNs oberonde ögon mellande två parterna som har ett stilleståndsavtal. Detta har existerat sedan 1953 då kriget övergick i stileståndsavtalet längs den demilitariserade zonen(DMZ) runt 38 breddgraden. Under större delen av denna tid så har Nordkorea inte svarat eller deltagit i de veckomötens som hållits. Det har alltså inte slutits någon fred mellan Sydkorea och Nordkorea.

På bägge sidorna av DMZ har respektive land grupperat stora militära styrkor (15-30 brigader) som ligger i hög beredskap där Nordkorea har det större antalet brigader i beredskap. Anders berättade att Nordkorea har 1 miljon man under sina fanor mot Sydkoreas 500 ooo. Bara för att nämna något om vilka styrkor som ligger grupperade runt gränsen så har Nordkorea 18 000 artelleripjäser med en porte som gör att man kan skjuta in i Seul, huvudstad i Sydkorea med 25 miljoner invånare. Seul ligger bara 50 km från den DMZ.

I slutet av sitt föredrag så gav Anders en expose över vad som skett närtid mellan Syd - och NordKorea. Möten mellan Nordkoreas ledare och Sydkoreas samt mötena med USA:s president Trump.
 
2019-02-14  Lv 6 kamratförenings årsmöte
Jag var inbjuden som Flottiljområdets kamratförenings representant att närvara vid LV 6 årsmöte på Lv 6 under torsdagseftermiddagen och kvällen.

Lv 6 genomförde sitt årsmöte på torsdagen.  Programmet inleddes med ett föredrag av Frida Stranne från Halmstad Högskola. Frida har studerat USA och amerikansk politik sedan 2000. Vi fick höra en beskrivning av Donald J Trump, USAs president, som inte till fullo stämmde överens med vad som återges i svensk press. Det var ett utmärkt föredrag och mycket informativt om hur amerikanen som är Trumps anhängare resonerar när de stöttat Trump i valet till USAs president. Fridas föredrag visar på hur viktigt det är att lyssna på flera källor innan man tar ställning till saker och ting i detta fall hur amerikanen kunde välja  Trump till president.

Efter föredraget följde årsmötes-förhandlingarna enligt gängse mallar. Lv 6 kamratförening byter ordföarande och in kommer Thomas Westman.

Kvällen avslutades med en god ärtmiddag under trevligt umgänge mellan deltagarna.
Museikommittén - vårdar förbands-traditionerna

Idag tänkte jag presentera några av de medlemmar i kamratföreningen som ingår i en av de kommittér som finns i kamratföreningen.

En kommitté som drar ett tungt lass, när det gäller att hålla koll på alla prylar som finns i traditionsrummet/museét under matsalen på FMTS, är museikommittén.

De är de som håller museet öppet varje onsdag mellan kl 1000-1530. Förutom att hålla museet öppet så katalogiserar de bl a alla prylar, böcker och annat som finns på museet. Det är där jag hämtat alla kort som jag återger här på hemsidan. Allt arbete är ideellt och flera av medlemmarna ingår även i styrelsen och andra projekt såsom A32 Lansen renoveringen.

Utan deras och andras arbete skulle mycket av traditionerna från de förband som huserat på området inte blivit dokumenterat och förevisat på det trevliga sätt som nu sker i utställningen under matsalen.
Med tanke på att museet ligger inne på militärt skyddsområde och kräver godkänd inpassering så bli inte besöksantalet så stort som det kunnat bli om det varit öppet för alla att bara komma förbi.
Besöksfrekvensen ligger på mellan 700- 1000 personer under året.  Grupper kan beställa besök på museet så ordnas inpassering för besöket av museikommitten.

På bilden nedan ses från vänster: Hans Andersson, Jan Hjelm, Kenneth Narstam, Sten Ingvar Nilsson, Solveig Gunbro, Per Olin, Lars Balkö och Bo Nydahl
De allra flesta har ett förflutet som anställda på F14 i någon form såsom militär- eller civilanställd men det finns även medlemmar som är intresserade av flyg som är engagerade i föreningens ideella arbete.

Jag skulle varmt rekommendera ett besök en onsdag på museet. Tag kontakt med någon av ovanstånde uppräknade så får ni en lite guidning. Tfnnr är 035-266 20 37.
Avliden medlem och fd chef för Flygvapnets Halmstadskolor
Sten var även medlem i vår kamratförening. Jag tjänstgjorde själv i Halmstad då Sten var chef där. Nedan så finns en runa avseende Sten Norrmo skriven av Sven Scheidenbaur.

Sten Norrmo 1930 – 2019
Förre stf CF 10/SeS överste Sten Norrmo har avlidit i en ålder av 89 år.
Mitt första möte med Sten Norrmo var då han var chef för personalavdelningen på Flygstaben. Han var på den årliga rundresan till flottiljerna för att sätta sig in i de lokala personalfrågorna. Samtidigt gavs det tillfälle för oss officerare, som tillhörde flygvapnets personalkår, att träffa honom och diskutera placeringar med mera. Jag tillhörde då F 8 men av personliga skäl önskade jag förflyttning söderut. Han såg i sina papper tittade på mig och sa att på F 10 fanns det ingen plats, men på F 12. Tack gärna, sade jag och sedan den dagen var vi goda vänner. Jag kom att ha honom som stf CF 17 under den korta tid jag tillhörde den flottiljen. Det var från F 17 som Sten Norrmo 1980 kom då han blev stf CF 10.
Sten Norrmo började som fältflygarelev 1948, men ändrade inrikting och blev officer. 1952 blev han fänrik och flög jakt på F 15 en kort tid innan han blev flyglärare på Krigsflygskolan F 5. Han gick Militärhögskolans allmänna kurs och senare stabskurs. Därefter blev det Försvarsstabens Operativa ledning, Flygstabens organisationsavdelning och sedan blev han chef för dess personalavdelning. 1978 utnämndes han till överste och stf chef för F 17 under Eric Spångberg. Som nämnts ovan blev han stf CF 10/SeS 1980. Först arbetade han under Ulf Cappelen-Smith och därefter under Anders Sjöberg. 1985 kunde han ”äntligen” stryka stf framför C då han blev chef för F 14 Flygvapnets Halmstadskolor. Han gick i pension 1990 och bosatte sig i Ystad varifrån hans hustru Signe kom, tillsammans hade de tre döttrar. I Ystad bodde han vid sin sin död.
Jag minns Sten Norrmo som en glad och gemýtlig människa. Då jag inte har arbetat direkt under honom kan jag inte bedöma honom som chef. Han var aktiv medlem i F 10 kamratförening och deltog ofta i våra årsmötesarrangemang och visade därmed ett stort intresse för kamratföreningens verksamhet.
Vi skänker en chef och kamrat vår tanke!
Sven Scheiderbauer
F 10 Kamratförening