OM OSS

2018-12-11 avslut för SOU 2017-2018 på FMTS

Så är eleverna då framme vid sitt första mål.
Studenterna på FMTS SOU 2017-2018 genomförde utvärdering samt avslutnings-ceremoni följt av avslutningsmiddag på Konvaljmässen.

Nytt för i år är att det hålls en avslutnings-middag på Tylöhus imorgon torsdag för alla SOU elever 2017-2018. Examensceremonin genomförs på fredag den 14 december i Arena hallen i Halmstad under C MHS-H regi. Då Försvarsmakten inte har någon tillräckligt stor hall för att genomföra ceremoni i så använder man sig av Arenahallen inne i  Halmstad.

På FMTS erhöll de tekniska SOU eleverna sina avgångsbetyg samt pris för bäste student, bäste kamrat samt för genomförda idrotts-prestationer under året.
Klicka på bilderna så blir de större

Efter ceremoni nere i by 11/ Förvalataren så förflyttade man sig till Konvaljmässen för att intag en examensmiddag tillsammans med C FMTS, kursledning och lärare.
C FMTS delade även ut medalj till soldater och gruppbefäl.

Slutligen intogs efter en förflyttning från kyrkan mitt i stan till FMTS matsal ett riktigt gott julbord
2018-12-09 Halmstad garnison bjöd in till advents-firande

För att något skall bli en tradtion så måste saken upprepas ett antal gånger. Idag var det dags för Halmstads garnisions adventsfirande för 30 året i rad och det kan man väl säga är en gammal tradition som uppskattas av alla inbjudan gäster.

Cheferna för Lv 6, FMTS och MHS-H bjuder varje år in sin vänner till en stunds avkoppling under trevliga former. Lite glögg och peppar-kaka med efterföljande kaffe med tårta tillsammans med många trevliga gäster och gamla bekanta är en trevlig litet avbrott i julrushen. Man fåren chans att prata lite trevliga minnen av vad som hänt under det gångna året.

Klicka på bilderna så blir de större.
2018-11-27 Veteranmöte Halland


På  soldathemmet vid Lv 6 samlades företrädare för förband i Halmstad, kamratföreningar, fredsbaskrarna och soldathemmet för att diskutera gemensamma beröringspunkter vad avser bedrivandet av stödjande veteranverksamhet i Halmstad garnision och Halland.

De samlade representanterna hanterar ca 1800 medlemmar i föreningar i Halland som engagerar sig i olika former av stödjande veteranverksamhet. Diskussionerna gav vid hand att det finns många gemensamma beröringspunkter och alla var överens om att vi borde kunna engagera mer medlemmar i våra aktiviteter. Gemensam utmaningar är att vi lider brist på yngre och frivilliga som engagerar sig.

Lv 6 veteranrepresentant tog på sig att tillsammans med de andra veteran-representanterna på FMTS och MHS-H ordna så att det sker gemensamma informations-utskick om vad som är på gång inom veteranområdet.

I anslutning till v 910 kommer det att ordnas en vinterträff med förbandschferna där förbandschferna informerar om vad som är pågång i Försvarsmakten.

Redan nu anmälde Lv 6 kamratförening att man har en föreläsning på Lv 6 med Frida Stranne från Högskolan i Halmstad. Detta sker den 14 februari kl 1430.
För att delta måste anmälan ske enligt normala rutiner dvs gå in på hemsidan under menyn Organisation/kontakt anmäl ditt deltagande. Glöm ej personnummer.

Ett uppföljningsmöte kommer att ske under slutet på mars/början på april.
 
2018-11-22

FMTS soldaterinran,en gammal tradition som blir ny igen.
 
Vapnö kyrka är åter platsen för soldaterinran för Vapnö kompani en del av 1. Tekniska bataljonen. I samband med soldaterinran så genomfördes utnämning av gruppbefäl bland 11-månaders rekryterna utöver baskerceremonin.
- Det är hårt att vara soldat och ibland kan det kännas tungt, men det är viktigt att det ska kännas riktigt, var ett av budskapen C FMTS överste Annelie Vesterholm ville ge rekryterna. C FMTS fortsatte med vikten att fullfölja sin plikt och idag ska erinras om att vara soldat.
”Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna så ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet.”
Kamratföreningen fixar en Reunion för FOHS personal 2018-09-12

Den 12 september var det dags för personal som tjänstegjorde under Öv. Bo Lennhammar vid FOHS att träffas på Konvaljmässen. Alla som tjänstgjorde under Öv Lennhammar hade inte möjlighet att delta men det blev 14 stycken som hörsammade inbjudan.

Kamratföreningen stod som arrangör för träffen enligt den överenskommelse som vi har med FMTS där vi skall verka för att skapa god förbandsanda, sammanhållning, kontinuitet mellan personal som tjänstgjort och tjänstgör idag i Försvarsmakten.

Kamratföreningen täcker upp alla enheter som funnits på flottiljområdet: F14, Flygvapnets Halmstadsskolor (FVHS), Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS), Flygvapnets Officershögskola (FOHS) ,samt dagens Militärhögskola Halmstad (MHS-H)  och Försvarsmaktens Tekniska Skola (FMTS).

God mat och trevligt sällskap gjorde kvällen lyckad. Det berättades många gamla minnen från tiden 1989-1991 då Öv. Lennhammar var chef för FOHS.
Foto Hans Hansson. Föreningarna samlade för att påbörja regionmötet
2018-09-11 samlades 22 föreningar från region väst av SMKR på Nya Varvet i Göetborg .
Anders Emanuelsson ordförande i SMKR inledde mötet med att berätta om den centrala verksamheten som bedrivs. Anders underströk hur viktigt det är att föreningsdemokratin fungerar både internt samt mot stödjande värdförband. På dagordningen stod 2 viktiga frågor:
- Har alla föreningar en lokal överenskommelse med sitt värdförband
- Hur skall vi rekrytera nya medlemmar


Grupparbetena avbröts vid 12- snåret av att deltagarna  intog en god lunch i en intillliggande byggnad som en gång i tiden var soldathem.
Att träffa andra kamratföreningar är nyttigt då man får många ideér med sig hem om hur verksamheten bedrivs i olika kamratföreningar.

Vi tog med oss ett antal ideér om hur rekryteringen kan utvecklas. Dessa kommer att diskuteras på styrelsens utvecklingsmöte för kamratföreningen den 19 september.
2018-11-14 Medlemsinventeringen klar

Styrelsen har nu gjort en medlemsinventering efter det att tidslinjen för att betala in 2018 års medlemsavgift har passerats den 1 september.

Vi har ringt runt och kompletterat uppgifterna till medlemsregistret. Vi har tidgare aviserat här vad som händer med medlemsregistret när vi är klara. Vi kommer att stryka alla medlemmar ur medlemssregistret som ej betalt sin medlemsavgift.
Det finns bara en typ av medlemskap och det är årligt betalande av medlemsavgiften samt några få hedersledamöter (som är avgiftsbefriade).

På dagens styrelsemöte beslöt styrelsen att fastställa medlemsregistret. Det har fört med sig att vi nu är 130 stycken betalande medlemmar i kamratföreningen. Vi har alltså avfört 155 medlemmar som ej betalt sin årsavgift eller av annat skäl ej vill vara medlem längre.
Översiktsbild över Flottiljområdet med närområde 1960
Hittade en sajt på nätet kartbild.com där man kunde zooma in olika delar av landet vid olika tidsepoker. Så här såg det ut på gamla F14 1960 från luften.Dagens över-lämningsceremoni inleddes med
en traditionell träd-plantering i överste lunden
på FMTS.

Efter lunch på Konvaljmässen för inbjudan gäster där möjlighet gavs att överlämna gåvor genomfördes den stora ceremonin på fotbollsplanen.


Avgående chef, nytillträdd chef samt FM Logistikchef höll tal.
FMTS fana överlämnades till ny chef. Efter ceremonin bjöds deltagarna på kaffe och tårta i matsalen

OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS

Styrelsen har nu gjort en medlemsinventering efter det att tidslinjen för att betala in 2018 års medlemsavgift har passerats den 1 september.

116 medlemmar har betalt in sin medlems-avgift för 2018.

Vi skrev i Kamratbladet nr 1 - 2018 följande "Från och med verksamhetsåret 2018 skall alla, även de som har haft ett ständigt medlemskap i före­ningen, betala medlemsavgiften som är 150 kr/år. Detta beslut tog styrelsen på ett styrelsemöte 2017­- 11- ­06. Under början av 2018 fick alla medlemmar information från styrelsen att medlems­avgiften skulle inbetalas före den 31 mars. Vi kan konstatera att många inte betalat sin medlems­ avgift trots denna påminnelse.
Föreningen vill ge de som inte betalat medlemsavgiften för innevarande år en ny möjlighet att göra detta före den 1 september. Medlemsavgiften kan antingen betalas på vårt plusgirokonto: 289950­-8 eller Swish­konto
123 072 43 44. De som inte betalat medlemsavgiften kommer att strykas i vårt medlemsregister"


Kamratföreningen
delar ut premie till bäste soldat

Den 15 juni 2018  var det dags för första muck på FMTS GU för de soldater som gjort sin värnplikt efter att Försvarsmakten beslutat återinföra värnplikten, om än i begränsad omfattning.
Kamratföreningen har tagit upp en gammal tradtion där kamratföreningen för varje års värnplikts muck tilldelar bäste soldat ur GU omgången en premie samt 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen.

Kamratföreningen representerades av Thomas Ericsson från styreslen som delar ut premie och diplom.

 Timus Åkesson från Vittskövle erhöll 2018 kamratföreningens premie.
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Foto: Christian Lövgren FMTS
Föreningsresan 2018 gick till Helsingör och Danmarks Tekniska museum
Under Kenneth Narstams ledning genomförde kamratföreningen 2018 års föreningsresa. Målet var Helsingör. 12 st medlemmar åkte iväg till Danmarks Tekniska Museum.Vi anlände till museumet i god tid. Där togs vi om hand av guiden Henning. Han visade Danmarks äldsta fungerande bil. Den första helikoptern som mest hoppade runt på marken. Vi fick se Bang&Olufsens första tv! Danmarks första räddningshelikopter som var en kolvmotordrivern Sikorsky med mycket begränsad räckvidd. Ett bärgat tyskt flygplan med dieselmotorer. Den numera fängslade Madsens första ubåt! Den första OB-bussen i Danmark som även lånades ut till Sverige. Ett par fina Volvo bilar fanns även på museumet. En grönmålad Draken. Där fanns även en modelljärnväg med byggnader från olika tidsperioder i Danmark.

Foto: Kenneth Narstam
Foto: Kenneth Narstam

Vi tackade guiden Henning med en applåd och sedan satte vi oss i minibussarna för transport till färjeläget. Efter båtresan åkte vi till Väla och åt en god lunch. Sedan tog vi en tur på Bjärehalvön där vi stannade vid Killeröds cafe och njöt av utsikten och en god kopp kaffe. Vi åkte vidare genom Båstad och sedan tillbaka till Halmstad. En väldigt trevlig dag
Foto: Kenneth Narstam
Nordiskt
Kamratföreningsmöte 2017


Chefen Lv 6 tackade alla kamratföreningar och andra som varit inblandade i det Nordiska Kamratföreningsmötet 2017 genom att bjuda deltagarna idag på en lunch på officersmässen Lv 6 2018-06-04.

Thomas Ericsson och jag själv, Hans Hansson, representerade kamratföreningen på lunchen.

I sitt tacktal till deltagarna sa chefen Lv 6 att det Nordiska Kamratföreningsmötet hade blivit en succé arrangörsmässigt mycket tack vare det stora stöd som Lv 6 fått från Kamratföreningar i Halmstad.
Foto Lars Björk
FMTS och MHS-H genomför vårmiddag på Heagård 2018-05-19.

Här ser in chefen för FMTS Öv Krohne och
chefen för MHS-H Öv Stach hälsa inbjudna
gäster välkomna till 2018 års vårmiddag på Heagård.

När gästerna hade satt sig till bords var det dags för Hans Majestät Koungens skål. Därefter intogs en god tre rätters middag med goda drycker därtill. Efter middagen dukades det om så att dansen kunde börja. Framåt natten avtroppade nöjda gäster med glada miner från en festlig kväll.
Efter lite mingel med inbjudan gäster förflyttade sig sällskapet till övriga deltagare i vårmiddagen innan det var dags för att gå till bords. Vädret var på sitt allra bästa humör. Strålande sol, klarblå himmel och en temperatur kring 22 grader gjorde det hela angenämnt för alla deltagare.

 
Fler bilder hittar ni i bildgalleriet under rubriken Vårmiddag 2018.
Kamratföreningen genomförde föredragscafé den 25 april

Den 25 april samlades 15 medlemmar från kamratföreningen för att lyssna till en beskrivningen av ett av Försvarsmaktens många internationella uppdrag.

Vår föreläsare gav en mycket ingående beskrivning av hur det är att jobba i en internationell stab i Mellanöstern.
 
Sverige har ett antal officerare i Mellanöstern som deltar i träningen av olika styrkor samt genomför andra uppdrag. Vi är inbjudna av FN eller någon annan stat eller organisation att delta i de olika uppdragen.

Deltagarna fick snabbt klart för sig att det var ingen lätt uppgift att lösa med tanke på alla olika styrkekonstallationer som finns i Mellanöstern. Reguljära styrkor, olika sammansatta styrkor, familjestyrkor med flera konstellationer skall samordnas.

Vi fick även en mycket bra beskrivning av hur själva arbetet bedrivs i Mellanöstern samt många andra aspekter på hur det är att jobba internationellt där faktiskt olika  former av krig pågår till skillnad från andra missioner på andra platser ex i Mali som har en annan karaktär.
Hotbilden som hela tiden finns mot personalen samt den begränsade rörligheten för deltagarna, allt för deras säkerhet, gav en ny dimension till livet i en internationell insats.

Att föredraget var uppskattat av deltagarna kunde man se på alla följdfrågor till föredragshållaren efter föredraget slut.  
Jag vill framföra ett tack till vår föredrags-hållare som delade med sig av sina erfarenheter och reflektionern.
SMKR genomförde 2018 års representants-skapsmöte den 10-11 april

Den 10 april samlades 85 representanter för 121 olika kamratföreningarna i Värtahamnen.

Vart annat år genomför SMKR, Sveriges Militära Kamaratföreningars Riksförbund, sitt representantskapsmöte.

Efter samling och utdelning av biljetter så bordades Tallink/Siljas färja Galaxy. Mötet avhölls på båten under färd till och från Åbo.

  Efter installation i tilldelade hytter var det dags för en samling och lite mingel för deltagarna innan middagen vidtog. Resten av kvällen gick sedan i förbrödringens tecken.


Dag 2 påbörjades själva representants-skapsmötet. Årsmötet följde en gängse uppläggning med val ,motioner, propositioner och verksamhetsplaner. Genomgång av verksamhetsberättelserna och ekonomin för de två gångna åren gick utan problem och sittande styrelse beviljades ansvarsfrihet för de gångna 2 åren. Varje förening har rätt att delta med 1 representant men vi valde att vara 2 st för att säkerställa kontinuiteten inför framtiden. På bilden se Thomas Ericsson ingående i vår styrelse ivrigt lyssnade till diskussionerna.
Chefsbyte på MHS-H

Den 5 april genom-fördes en chefs-bytesceremoni då MHS-H fick ny chef.
Öv Tommy Karlsson har varit chef på MHS-H sedan 2014 men nu var det dags för nya uppgifter. Öv Karlsson kommer att placeras på HKV och hantera bemanningsfrågor av chefer.Ny chef på MHS-H är Öv. Anders Stach. Han tillträder sin tjänst omdelbart.

Chefsbytet inleddes med traditionella avlämningar innan Öv. Karlsson kunde hålla sitt avskedstal.

Öv. Karlsson gav en kort beskrivning av vad som hänt på militärhögskolan under hans ledning. han nämnde b la att skolan har ökat antalet elever och är nu centrum för specialistofficersutbildningen, reservofficersutbildningen samt ledarskaps- och pedagogikutvecklingen i Försvarsmakten.

Till ceremonin var ett antal gäster inbjudan både från Försvarsmakten och från civila samhället. C PROD general Anders Callert samt förbandschefer från närliggande förband, länsrådet Jörgen Peters från Länsstyrelsen och Halmstad kommuns högsta företrädare Carl Fredrik Graf var några av de gäster som övervarande chefsbytesceremonin.

Efter chefsbytesceremonin var alla gäster inbjudan till en buffé på Konvaljmässen.

Där fanns det också möjlighet för närvarande gäster att överlämna blommor, presenter till avgående och pågående chef MHS-H. Jag representerade kamratföreningen och överlämnade ett diplom med 1 års fritt medlemskap i kamratföreningen samt boken F14 50 år.


Innan buffén intogs så erhöll avgående chef MHS-H:s förtjänstmedalj i guld.
Då det är brukligt att avgående chefer avporträtteras så avtäcktes också porträttet på avgående chef Öv Tommy Karlsson

Rekryteringsinsats på
MHS-H

Idag den 5 februari så hade jag fått möjlighet att närvara på MHS-H personalorientering.
Syftet var detsamma som på FMTS - rekrytera nya medlemmar till Kamratföreningen.
Jag fick inleda personalorienteringen med mitt lilla föredrag om Kamratföreningen och varför man skall vara medlem.

Efter min presentation så gick C MHS-H igenom en del aktuella frågor rörande Försvarsmakten. Personalorienteringen slutade med att vi fick lyssna till mj Jacob Flodens beskrivning från sin tid som stabsofficer i internationell tjänst.
/Ordf.
Mats höll ett engagerat föredrag om utvecklingen av det nya Totalförsvaret. I församlingen satt många som upplevt hur det gamla Totalförsvaret var uppbyggt och man blev nu uppdaterad på den nya utvecklingen.

Det finns mycket att ta igen kan jag konstatera efter att ha lyssnat på Mats. Förutsättningarna är också helt annorlunda nu då mycket av det som förut gjordes av staten nu sker hos privata entreprenörer.
Efter Mats föredrag påbörjades årsmötet. Styrelsen som valdes för 2018 ser ut som följer:
Ordförande Hans Hansson
Ledamöter:
Per Olin, Jan Hjelm, Bengt Åke Andersson
Kenneth Narstam, Thomas Ericsson
Stefan Nordgren FMTS
Thomas Grevholm MHS-H
Inga motioner var inkomna. Styrelsen hade lämnat en proposition med förslag till nya stadgar som årsmötet antog. De nya stadgarna hittar ni på hemsidan under menyn Organisation. Årsavgiften fastställdes till 150 kr vilket var en oförändrad årsavgift. Jag passade på att informera årsmötet om att styrelsen tidigare fattat ett beslut att ta bort det ständiga medlemskapet. För att fortsätta att var medlem så skall alla betala årsavgiften. Den skall var betald senast den 31 mars för 2018.
Kvällen avslutades enligt gammal tradition med en "krigarmiddag" på Konvaljmässen. Ärter och pannkaka samt kaffe intogs under kamratlig samvaro.
Årsmöte genomfört

Den 8 mars samlades 36 medlemmar i kamratföreningen i by 11 på FMTS för att genomföra 2018 års årsmöte.
Programmet inleddes med ett föredrag av fd chefen FMTS öv Mats Klintäng numera placerad på HKV totalförsvarsenhet.
Innan min egen presentation så hade jag förmånen att få lyssna till läget i Försvarsmakten som C FMTS berörde i sitt inlednings-anförande. Därefter vidtog en läges-presentation från respektive enhetschef. Jag kan bara konstatera att det hänt mycket på FMTS på de 4 år som jag varit pensionär. RALS och FM VIND var ytterligare presentationer innan jag själv fick äntra scenen för min presentation av kamratföreningen. Samlingen avslutades med att det delades ut ett antal medaljer till soldater samt NOR för de som inte haft möjlighet att delta i St Nikolai kyrka före jul.Det hela avslutade med en stunds trevlig samvaro kring en kaffekopp med tillbehör./Ordf.
Rekryteringsinsats på FMTS
Idag den 15 januari hade jag förmånen att få tala till FMTS personal i samband med deras personalorientering. Syftet med min presentation av Flottiljområdets kamrat- och veteranförening var att försöka få några aktiva ur FMTS att gå med i kamratföreningen. Idag är vi 285 medlemmar och förvaltar arvet efter F14, FMHS, FOHS samt dagens två förband FMTS och MHS-H. Vi borde kunna var många fler medlemmar med tanke på hur många anställda det har funnits vid alla dessa förband. Jag hoppas jag väckte intresset hos några att ta steget att bli medlem  i kamratföreningen.