B18
A 28 Vampire
A 32 Lansen
Vi vårdar minnet av F14, FMHS,FMTS, FOHS och MHS-H samt främjar kamratskap
 F14 grundades 1944 och var en bomb- och attackflottilj. Flygplanen bestod av B 18 B, A 28 Vampire och A 32 Lansen.
Flottiljen lades ner 1961 och blev därefter ett skolförband under benämningen Kungl Hallands flygkår. Skolförbanden utbildade officerare, underofficerare och civila inom flygvapnets basorganisation.

1980 bildades Flygvapnets Officerhögskola, med gemensamt utbildningsskede för samtliga yrkeskategorier inom flygvapnet. Denna skola lades ned 1998 och var grunden för en av tre militärhögskolor, Militärhögskolan Halmstad som bildades 1999. I och med införandet av specialistofficerare, har Militärhögskolan Halmstad fått ansvar för denna yrkeskategoris utbildning och utveckling.
F14 blev 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) och var ett svenskt försvarsmaktsgemensamt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1999 och 2004.

I samband med försvarsbeslutet 2004 sammanslogs alla tekniska skolor i Försvarsmakten till en enhet, Försvarsmaktens Tekniska Skola etablerades 2005 (FMTS), som blev förlagd till Halmstad. FMHS upphörde och ingick från 2005 i FMTS.
Vacker bild över Flottiljområdet med banan
 KOM I KONTAKT MED OSS
För kontakt med kamratföreningen skicka E-post till kamratföreningen. Använd följande E-postadress:  info@fkvf.se 

Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar med ett flyg – och/eller tekniskt intresse, oavsett bakgrund. 
Föreningen är partipolitiskt, religöst och ekonomiskt obunden.

Bli medlem genom att betala in 150:- kr. För betalning använd postgiro: Pg 289950-8 eller Swish konto 123 07 24 344. Ange namn, adress, E-post samt personnummer för att underlätta hanteringen av inpassering till militärt område

Ordförande har ordet

Jag kommer då och då att skriva om saker som  händer och kommer då att lägga en länk här till
den text jag skrivet.

2020-09-15 Följ gärna vår historiska beskrivning om förbanden som verkat på Flottiljområdet på Facebook. Det kommer ett nytt inslag varje dag. Det är några korta textrader samt ett antal bilder kopplade till texten. Vi börjar resan med F14 tillkomst 1944 och tänker så småningom gå i land med denna historiska beskrivning när vi når fram till dagens verksamhet. Vår Facebooksida når du om du klickar på länken: https://www.facebook.com/FljomrKoV


2020-09-07 Nu finns ordförandebrev nr 4 ute. Ni hittar det om ni klickar på länken : Ordförandebrev nr 4 2020-09-07

2020-09-08 Så var det dags för lite underhåll på  vår uppsatta A 32 Lansen vid infarten till Halmstad City Airport. Halmstad kommun som flygplanet är överlämnat till svarar för underhållet med råd från oss i kamratföreningen. Idag så var man på plats för att spola av flygplanet inför den kommande vintersäsongen. Med bra underhåll kommer flygplanet att skina i många år framöver. 

2020-09-01 så startar kamratföreningen upp en historisk beskrivning av F14 på vår Facebooksida från dess start 1944 fram till idag. Tryck på F längst ned på denna sida så kommer ni till vår Facebooksida och kan följa vår inlägg från olika tider och verksamheter eller klicka på länken: https://www.facebook.com/FljoKoV/?modal=admin_todo_tour

2020-08-20 Styrelsemöte är genomfört den 19 augusti. Viktigt från det mötet var att vi tar upp våra aktiviteter i höst och coronasäkrar genomförandet. Föredrag enligt aktivitetslistan sker den 21 oktober på soldathemmet Lv 6 och filmafton blir den 26 november. Anmälan enligt rutin. Då Folkhälsomyndigheten, FHM, ej ändrat på storleken av möten som genomförs så drar vi gränsen vid 50 anmälda. Först till Kvarn gäller. Museet fortsätter att hålla stängt främst pga. upprustningen som vi håller på med. Det är rätt stökigt i museet då vi rensat och flyttar om saker. Vi återkommer när vi öppnar. Protokollet hittar ni om ni klickar på länken: /styrelseprotokoll-2020-08-19

2020-08-05 Ovan ser ni kepsen vi tog fram när vi höll på med A32 projektet. Den är tidlös då den bara gör reklam för kamratföreningen. Vi har fortfarande kvar ett antal. Köp kepsen för 100:-kr och stöd kamratföreningen i vårt arbete med att upprätthålla traditioner och kamratskap. Just nu har vi ett projekt ,Team Museet, som kommer att behöva en del ekonomiska medel för de upprustningar av museet som pågår. Anmäl ert köp på info@fkvf.se , ange namn och adress, samt sätt in 100:-kr på vårt postgiro:  Pg 289950-8 eller Swishkonto 123 07 24 344 så ser vi till att kepsen kommer till er.

2020-06-05 KamratBladet nr 1 2020 är klar och en tidningsutgåva är utskickad till alla våra betalande medlemmar samt hedersmedlemmar.  För er andra får ni hålla till godo med en pdf variant av tidningen. Klicka på på Menyn Tidning/KamratBladet nr 1 2020 så kommer ni åt tidningen.

Vår renoverade A32 Lansen på pelare vid infarten till Halmstad City Airport
2019-12-11 Varför heter  vår Lansen Gul Petter?

Det har förekommit en del frågor om beteckningen på den uppsatta A32 Lansen.
Jag skall förklara varför den har beteckningen GUL PETTER efter renoveringen så att allt blir riktigt.
Vid renoveringen 1994 användes två olika individer för att få ihop flygplanet. Det var 32094 och 32127.
När vi startade vår renovering så konstaterade vi att den befintliga bakkroppen, 32 127, var illa åtgången av väder, vind och nederbörd.  Vi bedömde att det inte skulle gå att  åtgärda all korrosion som uppstått utan en enorm arbetsinsats och med reservdelar som vi inte hade. Vi började då leta efter om det fanns någon bättre bakkropp till en A32 Lansen någonstans i Sverige. Vi fick napp uppe i Vidsel där det stod 3 Lansen på deras skjutmål.Efter en rekognosering i Vidsel konstaterade vi att en av bakkropparna var i utmärkt skick trots att den stått ute på skjutmålet i Norrland under lång tid. Den bakkropp som vi fick ned hade individnumret 32025.

Efter att ha ordnat så bakkroppen kom till södra Sverige så skrotade vi 32 127 och ersatte den med den nya bakkroppen, 32025, för att få ihop ett helt flygplan. Den renoverade bakkroppen, 32025, döptes om till det skrotade individnumret 32094.

Ingen av dessa har haft kod gul Petter, men både 32094(märkning 14 - gul E) och 32127 (märkning 14-B) har under viss tid tillhört F14. Individen 32025 levererades till F7 och fick märkningen 7-gul A.

Varför är då den renoverade A32 Lansen märkt med GUL PETTER?
Anledningen att vår Lansen fått beteckningen GUL PETTER är för att hedra minnet av framförallt att det var den sista Lansen som lämnade F14 med Jan Magnusson som pilot.
Vi vill också uppmärksamma och hedra att besättningen i F14s enda Lansenhaveri med dödlig utgång flög GUL PETTER.
GUL PETTER precis efter uppsättningen den 7 december kl 1545 starx innan mörkret närmade sig.