ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)
FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden-Nyårshälsning
 
På årets sista dag 2018 så sitter jag framför datorn och försöker formulera vad vi har åstadkommit i kamratföreningen under det gångna året.
 
I kamratbladet nr 2 försökte jag formulera mig i en årskrönika över vilken verksamhet som vi bedrivit. Jag har inte för avsikt att rapa upp det en gång till utan istället försöka beskriva vilka problem vi som kamratförening står inför i framtiden.
 
Det allra viktigaste för en förening är dess medlemmar och att föreningen bedriver en verksamhet som gillas av medlemmarna.
 
Gör vi det i Flottiljområdets kamrat – och veteranförening?
 
Styrelsen med mig i spetsen tycker att vi har en verksamhet som är anpassad och varierad efter både de ideella personliga resurserna samt ekonomiska resurser som kamratföreningen har. Vi är ingen rik förening men försöker åstadkomma ett varierat utbud av aktiviteter för våra medlemmar med det som står till buds. Tyvärr så är intresset att delta i våra arrangemang låg.
 
Det får oss då att ställa frågan: Är det rätt saker som vi håller på med?
 
Ja styrelsen tycker det men responsen från våra medlemmar är låg då vi inte får någon feedback på om det är detta som våra medlemmar vill ha.
 
Vi önskar att våra medlemmar med de moderna hjälpmedel som finns – sociala medier såsom hemsida och Facebook- för fram sina synpunkter på det som sker i föreningen. Det behöver inte vara långa inlägg. Ett ”Bra jobbat” på hemsidans ”Skriv i gästboken” räcker långt för alla de som arbetar ideellt för kamratföreningen.
 
Vi har under året gjort en genomgång av vår medlemsmatrikel i syfte att rätta upp och sortera bort de som inte betalat sin medlemsavgift så att vi kan kommunicera med våra medlemmar med de moderna sociala medier som idag står till förfogande. Det minsta krav vi ställer på ett medlemskap är att medlemmarna betalar sin medlemsavgift om man vill fortsätta att vara med i föreningen. Detta har inneburit att föreningens medlemmar nedgått från 285 stycken till 130 st. samt 3 hedersmedlemmar. Ett avsevärt tapp men det understyrker vikten av att hålla medlemsmatrikeln aktuell så vi inte drar på oss kostnader i onödan.
 
Medlemsrekrytering är viktig för föreningens överlevnad. Vi har därför under året besökt de idag aktiva förbanden på ”gamla F14” området för att saluföra vikten av ett medlemskap i kamratföreningen. Vi har även infört att alla som går i pension från dagens förband får ett års gratis medlemskap i kamratföreningen. Allt detta sker för att vi skall kunna leva upp till syftet med kamratföreningen som är: ”Föreningens syfte är att bevara och vårda minnetav F14, FMHS (Försvarsmaktens Halmstadskolor), FMTS (Försvarsmaktens tekniska skola), FOHS (Flygvapnets Officershögskola), MHS H (Militärhögskolan Halmstad), samt är naturligtvis en förening för att främja kamratskap.”
 
Det har väl inte gått någon förbi att vi startat upp vårt projekt att renovera A32 Lansen på pinne. Att starta olika projekt som intresserar våra medlemmar tror vi är ett sätt att aktivera fler medlemmar i föreningen. Har ni förslag på vilka projekt ni vill vi skall genomföra så hör av er via hemsidan ”Skriv i gästboken” eller per E-post info@fkvf.se.
 
Då F14 skulle ha fyllt 75 år 2019 och MHS-H fyller 20 år så har vi startat en liten grupp som jobbar med att ta fram lite artiklar till det tjockare ”jubileumsnummer av Kamratbladet nr 1 2019” som kommer att ges ut i juni. Här finns utrymme för deltagande. Det är bara att kontakta föreningen via E-post –info@fkvf.se så förmedlas intresset vidare till ansvarig styrelsemedlem för aktiviteten.
 
Det finns utrymme för fler att jobba med museikommittén och dess verksamhet på onsdagar. Det är bara att höra av sig.
 
Vi hjälper gärna till med att arrangera olika typer av träffar – kursträffar, vplträffar, medarbetarträffar från de olika skolorna m m.
 
För er som inte besökt gamla ”F14området” på ett tag kan det vara intressant att anmäla ert deltagande till 2019 års studiebesök som sker i september.
 
Ni kan läsa om våra aktiviteter i kalendariet på hemsidan. Glöm inte att anmäla er till de aktiviteter som ni vill delta i.
 
Just nu så publicerar jag gamla foton från F14 tiden på hemsidan samt övriga sociala medier i syfte att sprida kunskap om vad som skett på F14 området.
 
Jag har också städat lite på hemsidan för att göra informationen lite mer lättillgänglig. Det finns bland annat ett nytt formulär under menyn Bli Medlem där ni kan fylla i samtliga uppgifter som vi behöver för att kunna serva er. Har ni bytt adress fått nytt telefonnummer eller ny E-post så fyll i en ändring och skicka in.
 
 Jag ser med tillförsikt fram emot att träffa er eller höra av från er under våra aktiviteter under det kommande verksamhetsåret 2019.
 
 Till slut vill jag önska er alla ett Gott Nytt År 2019
 
Hans Hansson
Ordförande