ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
(F14,FMHS, FMTS, FOHS, MHS-H)

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden

 
Det är dags för första numret av vår kamrattidning 2018. Vi kommer i år precis som tidigare ge ut två nummer av Kamratbladet. Nummer 1 når medlemmarna strax före midsommar och det andra numret når er strax före jul.  
Jag vet att tidningen är ett uppskattat inslag hos våra medlemmar och vi kommer att fortsätta att försöka producera en tidning med innehåll som tilltalar er medlemmar trots att vi lever i en digital värld.
 
När ni får tidningen så är vi en bra bit in på genomförandet av den planerade verksamheten som finns beskriven på sista sidan i Kamratbladet nr 2 2017.

Vi kommer i fortsättningen försöka få med så mycket information som vi kan om vår verksamhet i respektive nummer för det kommer inga separata utskick mer i pappersform. Den mest aktuella informationen hittar ni på vår hemsida www.flottiljomradetskamratforening.se
 
Året inleddes bra då jag själv hade möjlighet att presentera kamratföreningen på FMTS och MHS- H:s personalsamlingar i januari/februari. Syftet var att försöka få fler att bli medlemmar i kamratföreningen. Vi får se vad det leder till när vi räknar ihop medlemmarna i slutet på året.
 
Vi hade inplanerat en PUBafton och en veteranlunch på våren men båda fick ställas in då ingen hade anmält intresse för att delta. Det kommer fler tillfällen enligt kalendariet.
 
Detta för oss in på en intressant fråga. Är det rätt verksamhet som vi arrangerar? Intresset verkar vara lågt att delta men det kommer å andra sidan inga förslag på vilka andra aktiviteter som man vill se i verksamheten.
Styrelsen är öppen för alla förslag. Använd vår hemsida Menyn Organisation/Kontakt och skriv vad ni vill vi ska arrangera och klicka på Skicka meddelande så kommer det oss tillhanda
 
Årsmötet genomfördes den 8 mars och det var en lugn tillställning. Vi fick lyssna till Öv. Klintängs föredrag om det nya Totalförsvaret, genomförde årsmötesförhandlingarna samt åt en krigarmiddag ihop på Konvaljmässen.
 
Det som var angenämt var att 36 medlemmar deltog i årsmötet.
 
På annan plats i tidningen hittar ni protokollet från årsmötet. Alla handlingar hittar ni på vår hemsida; www.flottiljomradetskamratforening.seunder menyn Organisation /Årsmöte 2018
 
Jag hade förmånen att bli omvald som kamratföreningens ordförande för ytterligare 1 år. Presentation av styrelsen i övrigt finns på annan plats i tidningen.  
 
Vi har också deltagit i avtackningen av chefen MHS-H Öv. Tommy Karlsson som flyttar till högkvarteret. Ny chef på MHS-H är Öv. Anders Stach.
 
SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, genomför sitt årsmöte vart annat år. De 10-11 april deltog jag själv tillsammans med Thomas Ericsson från styrelsen i årsmötet. Referat från detta hittar ni på vår hemsida.
 
I slutet på april fick vi lyssna till ett intressant föredrag om Irak, Syrien, IS samt hur det är att jobba i en internationell stab som faktiskt planerar de krigsinsatser som genomförs.
 
I år så har vi utökat programmet med ett antal aktiviteter. Dessa finns beskrivna i vår verksamhetsplan som fanns med på sista sidan i Kamratbladet 2017 nr 2. All verksamhet finns också beskrivet i kalendariet som finns på hemsidan. Se nu till att anmäla er till höstens aktiviteter så vi blir lite fler som deltar på våra aktiviteter.
All uppdaterad information hittar ni på hemsidan som är vårt huvudförmedlingsinformationsorgan.
 
För att uppdatera vårt medlemsregister beslutade styrelsen på styrelsemötet i april att vi skulle genomföra en rundringning till våra medlemmar för att dels få en personlig kontakt men även för att rensa medlemsregistret på felaktigheter samt förmedla en del nyheter kring Kamratföreningen. Innan vi gör rundringningen, vilken kommer att ske efter sommaren, så kommer vi att klargöra vad som gäller för medlemskap i kamratbladet nr 1 2018 och ge alla medlemmar som inte betalt medlemsavgiften för 2018 en chans att betala.
 
Vi har också tagit fram ett nytt diplom, med Stefan Gustafssons hjälp, för kamratföreningen, som vi avser använda då vi vill uppmärksamma någon person eller händelse.
 
Vi tar gärna emot personliga artiklar från våra medlemmar som vi kan använda både i Kamratbladet men även på vår hemsida. Så nu får ni en uppmaning. Skriv och berätta om saker som ni varit med om under er aktiva tid i Försvarsmakten och skicka det till oss i styrelsen.
 
Jag ser med tillförsikt fram emot att träffa er under våra aktiviteter under hösten 2018.

Hans Hansson
Ordförande