ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
När jag skriver detta så har vi genomfört årsmötet för 2018. Årsmötet var en lugn tillställning som besöktes av 36 medlemmar.
 
Jag hade förmånen att bli omvald som kamratföreningens ordförande för ytterligare 1 år. I styrelsen i övrigt ingår Bengt Åke Andersson vice ordförande, Per Olin kassör, Kenneth Narstam sekreterare, Thomas Ericsson PR& Marknadsansvarig samt ansvarig för sociala medier, Jan Hjelm traditionsansvarig, Stefan Nordgren FMTS veteranansvarig samt POC mot FMTS samt Thomas Grevholm MHS-H veteranansvarig samt POC mot MHS-H.
 
Inga motioner hade inkommit till årsmötet. Styrelsen hade en proposition som handlade om förändrade stadgar vilket årsmöte beslutade om. De nya stadgarna hittar ni på vår hemsida under Organisation/Stadgar.
 
I år så har vi utökat programmet med ett antal aktiviteter. Dessa finns beskrivna i vår verksamhetsplan som fanns med på sista sidan i Kamratbladet 2017 nr 2. All verksamhet finns också beskrivet i kalendariet som finns på hemsidan. Jag hoppas att det tilltalar våra medlemmar så att det blir fler som aktiverar sig och kommer på våra ordnande aktiviteter.
 
Jag har tidigare nämnt att styrelsen har beslutat att ta bort det ständiga medlemskapet. Detta finns numer inskrivet i stadgarna. Vi var 278 medlemmar i föreningen vid årsmötet enligt medlemsregistret. 192 av dessa var registrerade som ständiga medlemmar och 86 som betalande medlemmar. Det går inte att bedriva en verksamhet där ca 1/3 skall betala verksamheten för de resterande 2/3 delarna och sig själva.
 
Nu gäller följande. Årsavgiften är 150 kr. Den skall vara betald senast den 31 mars. På styrelsemötet i april kommer styrelsen att rätta upp medlemsregistret och ta bort de som inte har betalt sin medlemsavgift. Hedersmedlemmar är avgiftsbefriade.
 
Jag vill påminna er alla om vad jag skrev sist:


”Vi är inne i en digital värld där mycket av vår information om vad som händer runt om i vår värld hämtas. Det fysiska mötet har minskat i omfång i föreningsvärlden också. Även kamratföreningen har skiftat fokus mot den digitala världen. Det är en process som jag tror alla föreningar måste gå igenom om man vill hänga med i utvecklingen. Vi har nu en bra hemsida, Facebookskonto samt finns på Twitter.
 
Detta ställer förstås en del krav på våra medlemmar. Nu kommer inte föreningsinformationen hem i brevlådan som man vant sig vid lika ofta. Medlemmarna måste själva bli lite aktiva och söka upp informationen på de digitala media som föreningen finns på. För oss ideellt arbetande i styrelsen så är det en positiv utveckling då mycket tid tidigare gick åt till att trycka upp papper, sortera i kuvert samt etikettera kuvert och skicka ut dem till medlemmarna.”
 
En sak skulle jag gärna se att våra medlemmar gör och det är att skaffa sig en E-postadress, om man inte har det redan, samt skicka in den till styrelsen så att vi kan upprätta en adressbok som underlättar den digitala spridningen av föreningsinformationen till alla våra medlemmar. Idag har vi tillgång till ca 60-talet E-postadresser av ca 285 medlemmar.
 
Vill man ha vår information snabbt och smidigt hem i sin postlåda så anmäl er E-postadress. Det måste vara fler än de ca 60 talet som anmält sin E-postadress som har en sådan.
 
Vi har redan så här i början på året hunnit med en del aktiviteter. Jag har själv haft förmånen att få presentera kamratföreningen på både FMTS och MHS-H personalsamlingar i jan-feb i syfte att få fler att bli medlemmar i kamratföreningen.
 
Styrelsen har genomfört sitt konstituerande möte. Protokoll hittar ni på hemsidan under Organisation/Styrelseprotokoll.
 
Redaktionskommittén för Kamratbladet är i ful gång med att producera nästa nummer av tidningen som kommer ut strax innan midsommar. Har ni förslag på vad ni vill ha med så maila vår redaktionskommittéansvarige Thomas på thomas.x.ericsson@telia.com .
 
Museikommittén jobbar på med att katalogisera och gå igenom våra museisamlingar.
 
Vi har också tagit fram ett nytt diplom, med Stefan Gustafssons hjälp, för kamratföreningen som vi avser använda då vi vill uppmärksamma någon person eller händelse.
 
Den 25 april vill jag slå ett slag för vår föredragsafton. Vi får då lyssna på en av alla våra officerare som varit ute i internationell tjänst. Det handlar om Irak/Syrien, IS och de pågående striderna som sker och skett där. Det är mycket intressant kan jag lova.
 
Jag hoppas verkligen att ni tar er tid att besöka våra olika arrangemang under året.
 
Aktiviteterna är till för er så anmäl er via hemsidan. Under menyn Bli Medlem finns några enkla rutor att fylla i: namn, aktivitet som man deltar i, personnummer för inpassering, E-postadress så vi når er om det blir förändringar samt tryck på Skicka meddelande.
 
Jag ser med tillförsikt fram emot att träffa er under våra aktiviteter 2018.
 
 
Hans Hansson
Ordförande