ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
Tiden går fort. När jag skriver detta så har planeringen för 2018 års årsmöte påbörjats. Ett helt år har snart gått sedan jag tillträdde som ordförande.
 
Det har varit ett år fyllt med olika saker att ta tag i. Under 2018 fortsätter vi i styrelsen att utveckla föreningen och dess aktiviteter.
 
Vi är inne i en digital värld där mycket av vår information om vad som händer runt om i vår värld hämtas. Det fysiska mötet har minskat i omfång i föreningsvärlden också. Även kamratföreningen har skiftat fokus mot den digitala världen. Det är en process som jag tror alla föreningar måste gå igenom om man vill hänga med i utvecklingen. Vi har nu en bra hemsida, Facebookskonto samt finns på Twitter.
 
Detta ställer förstås en del krav på våra medlemmar. Nu kommer inte föreningsinformationen hem i brevlådan som man vant sig vid lika ofta. Medlemmarna måste själva bli lite aktiva och söka upp informationen på de digitala media som föreningen finns på. För oss ideellt arbetande i styrelsen så är det en positiv utveckling då mycket tid tidigare gick åt till att trycka upp papper, sortera i kuvert samt etikettera kuvert och skicka ut dem till medlemmarna.
 
En sak skulle jag gärna se att våra medlemmar gör och det är att skaffa sig en E-postadress, om man inte har det redan, samt skicka in den till styrelsen så att vi kan upprätta en adressbok som underlättar den digitala spridningen av föreningsinformationen till alla våra medlemmar. Idag har vi tillgång till ca 60-talet E-postadresser av ca 285 medlemmar.
 
Vi kommer att inför 2018 års årsmötes skicka ut en del pappers-information. Från 2019 kommer ni bara att hitta denna information på vår hemsida.
 
Det som pågår i styrelsen förutom årsmötesförberedelser är att ta tag i en del saker som står på vår åtgärdslista och som vi vill utveckla för föreningen. Några saker som är på gång är att vi gör en rekryteringsinsats på våra värdförband FMTS och MHS-H i januari/februari. Vi håller på att ta fram ett föreningsdiplom att använda vid olika högtidliga tillfällen så som vid utseende av hedersmedlemmar, examen samt pensionering av aktiva anställda.
 
Vi kommer fortsätta att ge ut Kamratbladet med 2 nr per år. Hjälp gärna till med att skicka in förslag på vad ni vill se i tidningen samt ni kanske själva kan bidra med någon historiskt artikel om vad som hänt på de förband som vi värnar traditionerna för.
 
Jag hoppas ni lade märke till det utökade programinnehållet för 2018 års verksamhet. Nu är det upp till er att anmäla er till de olika aktiviteterna så att vi får igång en aktiv förening. Just nu saknar jag kontakt med många av er medlemmar. Vi kan bli fler på våra aktiviteter samt ni kan gärna kommunicera via vår hemsida med oss om stort och smått.
 
Styrelsen är tacksam för förslag för hur ni medlemmar vill utveckla föreningen till en mer aktiv sammanslutning där styrelsearbetet stödjer det som medlemmarna vill åstadkomma. För att åstadkomma detta måste vi få igång en dialog mellan styrelse och medlemmar.
 
I utskicket inför 2018 års årsmöte ligger även inbetalningskortet för medlemsavgiften 2018. Betala in den så snart ni kan då vi är beroende av varje medlemsavgift för att driva vår verksamhet.
 
Ni kanske tycker att jag är lite tjatig i vissa frågor men ibland behöver man ”spotta på stenen ett antal gånger” innan det händer något.
 
Jag ser med tillförsikt fram emot att träffa er under våra aktiviteter 2018.
 
 
Hans Hansson
Ordförande