ORGANISATION

FLOTTILJOMRÅDETS KAMRAT OCH VETERANFÖRENING
Ordföranden
Vi är nu en bit in på 2017. Jag heter Hans Hansson vill inleda med att tacka för förtroendet att få leda Flottiljområdets kamrat- och veteranförening. En lite närmare presentation av mig finns på annat ställe i kamratbladet som kommer ut i juni.

Styrelsen har genomfört ett första konstituerande möte. Styrelsen sammansättning framgår av det medskickade underlaget i utskicket till medlemmarna.

Styrelsearbetet under det kommande året blir spännande. Jag kommer att fokusera arbetet runt ett antal viktiga frågor inför framtiden. Målet som jag ser framför mig är att utveckla våra huvudområden för kamratföreningen det vill säga kamratskap och samhörighet samt vård av förbandens traditioner.

Det finns dock andra områden som också kräver sin beskärda del av det kommande styrelsearbetet. Utvecklingen av vad vi gör inom områdena; Kamrat- och veteranstöd, sociala media (hemsida, Facebook, Twitter m m) är några områden där vi måste tänka till hur vi vill ha det.

Rekrytering är en annan stor bit att ta tag i. Rekrytering av nya medlemmar är A och O i en förening. Med att rekrytera förstås att skaffa/komplettera/förnya/ medlemmar. Om vi inte lyckas behålla våra medlemmar eller rekrytera nya så kommer kamratföreningen på sikt att självdö. Vi måste därför ha en så attraktiva verksamhet så att fler söker medlemskap hos kamratföreningen.

Vi måste också visa för vårt värdförband att kamratföreningen är en värdefull resurs för förbandet som de kan använda när behov uppstår.

Jag kastades raskt in i verksamheten efter årsmötet. Den 29-30 mars deltog jag i Flygvapnets ordförandekonferens i Uppsala. Programmet bestod dels av ett antal genomgångar samt ett antal grupparbeten på följande områden; Ledning och organisation, Rekrytering till Flygvapnet, Kamratföreningsinformation, Regionindelning och värdförband samt Veteranbegreppet.

C LSS informerade om LSS. LSS flottiljförvaltare orienterade om det nya tre befälssystemet.

Anders Emanuelsson informerad om SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund). Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR, är vår förenings öra och mun gentemot Högkvarteret. De genomför ett möte i Enköping 4-5 april som jag deltar i.

C PROD Flyg genomförde en mycket bra genomlysning av var Flygvapnet stod i utvecklingen av olika områden; Personal, JAS 39, Militärt FlygUtbildningSystem (MFUS), HKP, Tp och specialflyg, Bas, Stril, Tillgänglighet, Export, Systembalans, GROP och Ledningsutredningsfrågan i Försvarsmakten.
Om man skall sammanfatta Öv Magnus Liljegrens budskap så är det kärvt på de flesta områden.

Några klipp från övriga genomgångar;
Christian Braunstein från Sveriges Minnes Märken (SVMM) gick igen om det arbete som de bedrev om att katalogisera och sammanställa en förteckning över alla militära minnesmärken såväl inom landet som utom landet.
Utomlands finns det 320 st. minnesmärken i 30 länder och 4 världsdelar. Inom Sverige finns det 730 minnesmärken spridda till samtliga län.
Lite kuriosa fick vi. På frågan vilken är Sveriges första mission? Ingen av de närvarande svarade rätt men det gissades friskt. Det är 1849-1850 efter första Schleswig Holstein kriget. Sverige och Norge fick i uppdrag att övervaka freden och det sändes 3000 militärer dit.

Anders Emanuelsson från SMKR pratade vision för SMKR. Ny indelning i regioner och värdförband utreds av SMKR.

Svensk Flyghistorisk Förening (SFF) höll en kort genomgång.

Vi är idag inom flygfamiljens kamratföreningar ca 8500 medlemmar hos 118 kamratföreningar. Inom SMKR finns det 34 000 medlemmar. Vi är medlem i SMKR och det är det flesta flygvapenkamratföreningarna.

 SMKR är sammanhållande för ett nordiskt kamratföreningsmöte som 2017 går av stapeln i Halmstad. Det blir ett späckat program under ett antal dagar, med representation från våra grannländer samt naturligtvis svenska kamratföreningar. Planeringsansvar har garnisonschefen, C Lv6, med stöd av kamratföreningarna i Halmstad. Mötet genomförs 14 – 19 juni 2017. I detta sammanhang är det möjligt att vi vill ha stöd av medlemmarna i genomförandet.

Vi har idag många medlemmar som anmält sin e-post adress till styrelsen, och får alla utskick per mail. Vi tror oss veta att betydligt fler använder e-post, och vi skulle gärna att du som inte har gjort det ännu - meddelar till flygkamrat@spray.se din e-post eller till vår kassör Per Olin, per.olin@bergschold.se, som håller vår medlemsmatrikel aktuell. Varje utskick som vi gör sparar pengar till verksamhet. Glöm ej heller att anmäla adressändring om ni flyttar, så att vi kan hålla en matrikel uppdaterad.
Det finns mycket att göra så det är bara att hugga in och gör ett ännu bättre verksamhetsår 2017.

Har du intresse av att jobba inom styrelsen eller annan verksamhet som kamrat-föreningen bedriver så hör av dig till styrelsen på flygkamrat@spray.se . Vi behöver bli fler aktiva som jobbar med kamratföreningsverksamheten.

Jag avslutar med att önska föreningens medlemmar och alla ni övriga som läser KamratBladet en riktigt skön och härlig och solrik sommar.

Hans Hansson
Ordförande i Flottiljområdets kamrat- och veteranförening