ORGANISATION

Så har sommaren snart passerat. Semestrarna börjar lida mot sitt slut. För kamratföreningen har det varit en lugn period. Även styrelsen och medlemmar ingående i museiverk-samheten har njutit av sin ledighet.

Jag har i ett tidigare brev tagit upp att vi behöver blli fler i styrelsen för att kunna utveckla verksamheten. Nu har vi drabbats av ett avhopp till då Johnny Neinhart skrivit till mig och meddelat sin avgång.

Det primära för oss i styrelsen just nu är att identifiera medlemmar eller blivande medlemmar som är villiga att ta på sig ett styrelseuppdrag för kamratföreningen för innevarande del av verksamhetsåret och för kommande år.

Jag skrev så här i mitt 2 ordförandebrev:
"Jag tog upp behovet av att se över styrelsens sammansättning på vårt första styrelsemöte. Mitt föreslog är att förelägga myndigheten samt valberedningen följande förändringar till 2018 års årsmöte;
- Myndigheternas representanter väljs inte in i styrelsen utan adjungeras till styrelsen vid varje tillfälle. Jag kommer att ta upp detta med CFMTS och C MHS–H.

Valberedningen får redan nu i uppdrag att ta fram ett förslag på en styrelse som omfattar följande kompetenser inför 2018 års årsmöte;
- Ordförande
- Kassör
- Sekreterare
- Museiföreståndare/Traditionsansvarig ingående i styrelsen samt ansvarig för museet
- Rekryteringsansvarig
- Kommunikationsansvarig, ansvarig sociala medier
- Redaktionsansvarig Kamratbladet
- Verksamhetsplaneringsansvarig
- Veteranansvarig

Valberedningen måste rekrytera det maxantal, 9 st. arbetande styrelsemedlemmar, som föreningens stadgar medger om verksamheten skall kunna utvecklas, medlemsservicen ökas och ett bredare utbud på aktiviteter och information erbjudas. Till detta kommer de adjungerade ledamöterna från FMTS (1st) och MHS-H (1st).

Detta ställer krav på alla oss som är medlemmar. Vi medlemmar måste engagera oss och vara beredd att ställa upp för föreningen genom att ta på oss styrelseposter, museiarbete och andra arbetsuppgifter som måste utföras i föreningen utan att man är invald i styrelse.

Förutom att få in rätt kompetens i styrelsen så måste valberedningen säkerställa att de tänkta styrelsemedlemmarna förstår vad det innebär att ta ett förtroende uppdrag i en förening. Man avkrävs en närvaro och en arbetsinsats även utanför d.v.s. mellan styrelsemötena.
Om valberedningen nu inte lyckas med att få fram den arbetskraft och de 9 styrelsemedlemmarna som våra stadgar medger så ser jag ingen möjlighet att utveckla föreningen och då avser jag ställa min plats till förfogande på nästa årsmöte för någon annan som har förmågan att driva verksamheten framåt med idag befintlig organisation."

Detta kvarstår och det har blivit allt viktigare att hitta villiga kandidater till styrelsen redan under detta genomförande år.

Thomas Ericsson,gammal medarbetare på F14 hörsammade vårt första upprop, och är nu adjungerad till styrelsen.
Efter dagens möte med museikommittén så har vi hitta en tillförordnad museiföreståndare i form av Jan Hjelm som adjungeras in i styreslen för resten av verksamhetsåret då Johnny Neinhart avgått.

Jag vill framföra mitt tack till både Thomas och Jan för sitt engagemang att ta på sig uppgifter i styrelsen.

Planeringen för nästa styrelsemöte den 4 september är i full gång. En punkt som kommer upp på dagordningen är höstens verksamhet.

Har ni förslag på lämplig föreläsning samt film till filmaftonen så hör av er via vår hemsida eller skriv direkt till mig på hans.b.hansson@telia com.